Preskočite na glavni sadržaj
HR
e-Agencija

Tržište elektroničkih komunikacija

HAKOM prikuplja podatke putem Sustava za analizu tržišta (HAKOM SAT) koji služi za prikupljanje i analizu podataka putem upitnika u digitalnom obliku, a koje sastavlja i objavljuje HAKOM. Korisnik pristupa SAT sustavu spajanjem na poveznicu https://sat.hakom.hr.

Sve informacije o SAT sustavu kao i prijave problema u SAT-u prijavljuju se na e-mail adresu SAT_Trziste@hakom.hr.

Korisni dokumenti:  

UPUTE za pristupanje i korištenje SAT sustava 
DODATNA UPUTA za popunjavanje obrazaca s pokazateljima s više vrijednosti
POJMOVNIK kojim je određen način ispunjavanja periodičkih upitnika HAKOM-a kao i značenja pokazatelja iz upitnika

Podaci i grafovi:

TROMJESEČNI PODACI