Preskočite na glavni sadržaj
HR
Javna savjetovanja

Javna savjetovanja

Savjetovanje i uključivanje građana i stručne javnosti u postupak donošenja akata iz nadležnosti HAKOM-a provodi se kako bi se svim zainteresiranim stranama omogućilo davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga u vezi s predloženim.

Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću kao i izrada i objava plana savjetovanja za dokumente za koje se javno savjetovanje provodi putem portala e-Savjetovnja je obveza temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/1569/22). Člankom 30. novog Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN73/08, 90/11, 133/12, NN 80/13, NN 71/14, NN 72/17 i 76/2022) propisana je obveza HAKOM-a provoditi javna savjetovanja prilikom donošenja odluka i propisa iz svoje nadležnosti, taksativno navedenih u stavku 5. navedenog članka, kao i u slučaju donošenja mjera od znatnijeg utjecaja na mjerodavno tržište iz stavka 1. navedenog članka.
 
Pri tome su propisana dva načina provođenja javnog savjetovanja, ovisno o vrsti dokumenta koji je predmet savjetovanja i to na:
  • jedinstvenom informacijskom središtu na internetskim stranicama HAKOM-a (e-Rasprava) ili,
  • središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću (e-Savjetovanja).
Što su to e-Savjetovanja i kako se uključiti saznajte ovdje: