Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Posredovanje u sporovima

Svaka strana koja se smatra oštećenom u odnosima infrastrukturnih operatora i operatora korisnika, međusobnim odnosima dva infrastrukturna operatora, dva operatora korisnika ili u odnosu s bilo kojom trećom stranom, može se, u dobroj vjeri obratiti HAKOM-u radi posredovanja.