Preskočite na glavni sadržaj
HR
e-Agencija

e-Žalbe

Elektroničke komunikacije

HAKOM je nadležan rješavati sporove između korisnika i operatora tek nakon što je korisnik iscrpio mogućnost rješenja prigovora sa operatorom. Uputu kako se žaliti možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Podnesite zahtjev za rješavanjem spora elektroničkim putem. Upute za korištenje.

Poštanske usluge

Uputu kako se žaliti na obavljanje poštanskih usluga možete naći u našoj rubrici Zaštita korisnika poštanskih usluga

Prava putnika u željezničkom prijevozu

Uputu kako se žaliti vezano uz prava putnika u željezničkom prijevozu možete naći u našoj rubrici Zaštita prava putnika u željezničkom prijevozu