Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Na što se sve odnosi pojam „digitalizacija“ i koja je uloga HAKOM-a?

Digitalizacija uključuje četiri osnovne cjeline: digitalnu infrastrukturu, digitalne vještine, digitalna poduzeća i digitalne javne usluge.
Uloga HAKOM-a vezana je prvenstveno uz digitalnu infrastrukturu – poticanje njene izgradnje, prikupljanje podataka o VHCN mrežama, reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija. Digitalna infrastruktura osnova je za digitalna poduzeća i digitalne javne usluge.
Digitalizacija za poduzeća temeljena na digitalno infrastrukturi omogućava razmjenu velike količine podataka (big data), uporabu računalstva u oblaku (cloud computing) i razvoj umjetne inteiligencije (AI).
Digitalne javne usluge odnose se na primjenu e-rješenja u javnoj upravi koja omogućavaju bržu, kvalitetniju i jednostavniju uslugu svim građanima. Poseban naglasak je na e-Zdravstvu gdje cilj da se svim građanima EU omogući on-line pristup medicinskoj dokumentaciji.
Digitalne vještine uključuju osnovne vještine digitalne pismenosti koju je na EU razini potrebno podići na 80% stanovništva i specijalizirane vještine koje se odnose na IKT stručnjake.