Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Sklapanje ugovora

Sklapanjem ugovora uređena su sva prava i obveze između korisnika i operatora.
 
Prije sklapanja ugovora operator Vam je obvezan dati sažetak ugovora, koji sadrži sve ključne informacije o usluzi koja se ugovara, a kako bi mogli usporediti ponude više operatora.
 
Uz sažetak ugovora, sastavni dio ugovora čine opći uvjeti poslovanja, posebni uvjeti pružanja usluga i cjenik usluga za koje se taj ugovor sklapa, a koje Vam je operator obvezan dati u trenutku sklapanja ugovora.
 
Ako prilikom sklapanja ugovora niste dobili sastavne dijelove ugovora već ste pristali preuzeti ih na internetskoj stranici operatora, imate pravo na raskid ugovora bez naknade u roku od tri (3) radna dana od dana sklapanja ugovora, ali uz povrat uređaja*, ako ste ga kupili ili dobili prilikom ugovaranja usluge.
 
* Uređaj je potrebno vratiti u ispravnom stanju (vraćen na tvorničke postavke i bez oštećenja koja utječu na jamstvene uvjete), zajedno s originalnom ambalažom i svim sastavnicama prodajnog paketa.
 
Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, ali se može ugovoriti obvezno trajanje od 12 ili najviše 24 mjeseca. Istekom obveznog trajanja, operator će nastaviti pružati usluge po ugovorenim uvjetima bez obveznog trajanja sve dok ga Vi ili operator ne raskinete. Napominjemo da cijena usluge bez ugovorenog obveznog trajanja može biti veća.
 
Ugovor možete sklopiti u: 
  • poslovnici operatora
Ugovor se smatra sklopljenim potpisivanjem ugovorne dokumentacije.
  • izvan poslovnih prostorija operatora*
Ugovor se smatra sklopljenim potpisivanjem ugovorne dokumentacije na prodajnom štandu ili u Vašem domu.
  • na daljinu putem telefona ili interneta*
Ugovor se smatra sklopljenim kada, nakon primitka ugovorne dokumentacije, dostavite operatoru potvrdu svoje suglasnosti za sklapanje ugovora. Suglasnost možete dostaviti pisanim putem, elektroničkom poštom ili plaćanjem prvog računa.
 
Potvrda suglasnosti plaćanjem prvog računa nije moguća u slučaju kada se istekom obveznog trajanja prethodnog ugovora sklapa novi ugovor s obveznim trajanjem, kod kojeg su vrsta i cijena usluge ostali nepromijenjeni.
 
* Imate pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora, o čemu morate biti propisno obavješteni, a ako niste, pravo na raskid prestaje 12 mjeseci nakon isteka prethodno navedenog roka.


Česta pitanja