Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Kolovoz '22

Odluke i rješenja 

Rješenje inspektora - HŽ Putnički prijevoz d.o.o. članak 22. stavak 3. Uredbe br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu.pdf
Rješenje inspektora - HŽ Infrastruktura d.o.o. članak 22. stavak 3. Uredbe br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu.pdf
Rješenje inspektora o nepravovremenom prijenosu broja - Hrvatski Telekom d.d.pdf
Rješenje inspektora oko pozivanja korisnika nakon Jedinstvene izjave - A1 Hrvatska d.o.o.pdf
Rješenje inspektora oko prava na brisanje podataka iz telefonskog imenika - Hrvatski Telekom d.d.pdf
Rješenje inspektora oko prava na brisanje podataka iz telefonskog imenika - Terrakom d.o.o.pdf
Rješenje inspektora oko prava na brisanje podataka iz telefonskog imenika - Iskon Internet d.d.pdf
Rješenje Općina Martijanec.pdf
Dopunsko rješenje Općina Plaški.pdf
Rješenje o obustavi HT-sigurnosni incident.pdf
Rješenje o izvršenju HŽ Infrastruktura d.o.o. - Izvadak iz voznog reda za putnike 2021-2022.pdf

Odluke i rješenja - Sjednica Vijeća

Odluka kojom se HP-Hrvatskoj pošti d.d. za razdoblje do 31. prosinca 2022. utvrđuje dodatno dopušteno povećanje za ponderiranu cijenu košarice usluga iz opsega univerzalne usluga.pdf

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-2572/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-54/2022, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (ŽUC Zadarske županije).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-138/2021, radi plaćanja naknade za pravo puta (Grad Vrbovsko).pdf