Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Travanj '23

Odluke, rješenja, izjave - Sjednice Vijeća

Rješenje o visini plaće za predsjednika Vijeća HAKOM-a, g. Tonka Obuljena.pdf
Rješenje o visini plaće za zamjenika predsjednika Vijeća HAKOM-a, g. Mislava Hebela.pdf
Rješenje o visini plaće za člana Vijeća HAKOM-a, g. Antu Milasa.pdf
Rješenje o visini plaće za člana Vijeća HAKOM-a, g. Nikolu Popovića.pdf
Rješenje o visini plaće za člana Vijeća HAKOM-a, g. Marka Jukića.pdf
Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća HAKOM-a g. Mislava Hebela.pdf
Izjava o namjeri uvođenja Procjene regulatornog učinka HR verzija.pdf
Izjava o namjeri uvođenja Procjene regulatornog učinka ENG verzija.pdf
Privremeno rješenje - prestanak nuđenja maloprodajnih usluga Hybrid Cloud.pdf
Rješenje o djelomičnom usvajanju zahtjeva ENNA TRANSPORT d.o.o. protiv HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u regulatornom sporu.pdf

Odluke i rješenja

Rješenje Općina Drenovci.pdf
Rješenje Općina podstrana - dopunski zahtjev.pdf
Rješenje o obustavi postupka inspekcijskog nadzora - Telemach Hrvatska.d.o.o.pdf

Presude Općinskog prekršajnog suda

Presuda Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, poslovni broj: Pp-18037/2021, radi prekršaja.pdf - Presuda je nepravomoćna, podnesena žalba
Presuda Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, poslovni broj: Pp-15921/2022, radi prekršaja.pdf - Presuda je nepravomoćna

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2419/2022, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2296/2022, radi rješavanja spora između korisnika i operatora.pdf

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-4554/2022, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3671/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-168/21, radi prestanka obveze za pravo puta.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2698/21, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3627/22, radi rješavanja spora između korisnika i operatora.pdf