Preskočite na glavni sadržaj
HR
e-Agencija

e-Operator

Registar davatelja poštanskih usluga (RDPU)

Aplikacija Registar davatelja poštanskih usluga (RDPU) predstavlja elektronički sustav upravljanja podacima i registar davatelja poštanskih usluga u skladu s odredbama Zakona o poštanskim uslugama. Aplikacijom RDPU kroz e-postupak svim postojećim davateljima poštanskih usluga te potencijalno novim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama za obavljanje poštanskih usluga, značajno se olakšava izvršenje administrativnih postupaka kao što su registracija, prijava i odjava obavljanja poštanskih usluga, upis i vođenje evidencije u registru davatelja, upravljanje i ažuriranje podataka davatelja, dostava odgovarajuće dokumentacije i ovlaštenja za obavljanje poštanskih usluga. Usluga proširuje i olakšava pristup Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) za područje poštanskih usluga te povećava produktivnost i učinkovitost HAKOM-a kroz informatizaciju procesa i međusobnu interaktivnu elektroničku komunikaciju s postojećim i novim davateljima poštanskih usluga u primjeni odredbi Zakona o poštanskim uslugama.

Upute za pristup i korištenje aplikacije RDPU (PDF) 

Da biste pristupili aplikaciji RDPU, potrebno se registrirati za korištenje:
  • Postojeći davatelji poštanskih usluga - Ukoliko ste već ovlašteni za obavljanje poštanskih usluga potrebno je otvoriti korisnički račun. Molimo Vas kontaktirajte HAKOM na tel. 01/7007007 ili na postanske-usluge@hakom.hr,
  • Novi davatelji poštanskih usluga - Ukoliko dosad niste registrirani/prijavljeni/ovlašteni za obavljanje poštanskih usluga  (kroz odgovarajuću Prijavu iz članka 18. Zakona o poštanskim uslugama), to možete učiniti koristeći sljedeću poveznicu:

Pristup aplikaciji RDPU

Registriranim korisnicima pristup aplikaciji omogućen je nakon prijave korisničkim imenom na službenim internetskim stranicama HAKOM-a.

HAKOM prikuplja i obrađuje osobne podatke temeljem članka 8. stavka 1. i članka 18. Zakona o poštanskim uslugama u svrhu zaprimanja i obrade prijava za obavljanje poštanskih usluga, kao i vođenja i objave registra davatelja poštanskih usluga. Osobni podaci davatelja poštanskih usluga kao i kontakt osoba prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhe kontaktiranja i razmjene informacija vezanih uz prijave podnesene u sustavu, te se neće dostavljati ni razmjenjivati s trećim osobama. Podaci o registriranim davateljima poštanskih usluga pohranjuju se u rokovima određenim Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva HAKOM-a. Detaljnije o uvjetima i načinu obrade osobnih podataka, kao i pravima vezanim uz obradu možete provjeriti na sljedećoj poveznici