Preskočite na glavni sadržaj
HR
e-Agencija

e-Pravo puta

HAKOM izdaje potvrdu o pravu puta temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama i Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta.

Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta pobliže propisuje kako se HAKOM-u dostavlja zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta. Vrste nekretnina, također su određene ovim Pravilnikom. Visina naknade za pravo puta, s obzirom na vrstu nekretnine i površine, dana je tablicom u Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta.

Potrebno je ispuniti kratki elektronički obrazac zahtjeva (e-Zahtjev) te potvrditi točnost i istinitost unesenih podataka.

Nakon toga se na zaslonu ispisuje obavijest o unesenim podacima i podnesenom zahtjevu, s mogućnošću njegova ispisa u cilju dobivanja fizičke potvrde. Obavijest o uspješno podnesenom zahtjevu korisnik dobiva i na adresu svoje elektroničke pošte koju je naveo prilikom podnošenja zahtjeva.

Po uspješno podnesenom zahtjevu započinje obrada zahtjeva u HAKOM-u, a u slučaju potrebe za eventualnim nadopunama, HAKOM će korisnika obavijestiti elektroničkom poštom.HAKOM će potvrdu o pravu puta, dostaviti podnositelju zahtjeva putem korisničkog pretinaca o čemu će korisnik biti obaviješten putem elektroničke pošte.

HAKOM prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva za izdavanje potvrde o pravu puta temeljem ovlasti HAKOM-a propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Pravilnikom o potvrdi i naknadi za pravo puta, u svrhe obrade zahtjeva i izdavanja potvrde te vođenja evidencije izdanih potvrda u skladu s člankom 21. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Osobni podaci kontakt osoba prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhe kontaktiranja i razmjene informacija vezanih uz zahtjeve podnesene u sustavu e-Pravo puta, te se neće dostavljati ni razmjenjivati s trećim osobama. Podaci se pohranjuju i čuvaju u rokovima određenim Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva HAKOM-a. Detaljnije o uvjetima i načinu obrade osobnih podataka, kao i pravima vezanim uz obradu možete provjeriti na sljedećoj poveznici