Preskočite na glavni sadržaj
HR
Pošta

Zakoni

Zakon o poštanskim uslugama

Zakoni o potvrđivanju međunarodnih ugovora koji se odnose na područje poštanskih usluga

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja sa Završnim protokolom

 • Zakono potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja sa Završnim protokolom NN - MU 2/19
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja NN - MU 3/16
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja NN - MU 1/11
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja NN - MU 5/08

Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom

 • Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom NN - MU 2/19
 • Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom NN - MU 3/16
 • Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom NN - MU 1/11
 • Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom NN - MU 5/08

Zakon o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije

 • Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije NN - MU 2/19
 • Zakon o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije NN - MU 3/16
 • Zakon o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije NN - MU 5/08
Zakon o potvrđivanju Devetog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije NN - MU 2/19
Zakon o potvrđivanju Petoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, Šestoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije i Sedmoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije NN - MU 5/08
Ustav Svjetske poštanske unije sa Završnim protokolom NN - MU 4/07
Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije NN - MU 1/11
Zakon o potvrđivanju Osmog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije NN - MU 1/11
Zakon o proglašenju Zakona o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d. NN 65/99
Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije NN 101/98