Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Pojedinačne dozvole na temelju zahtjeva

HAKOM izdaje pojedinačnu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra na temelju podnesenog odgovarajućeg zahtjeva za pojedinačnu dozvolu. Dozvola se u pravilu izdaje za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pojedinačnu radijsku postaju, ili više njih (npr. radijske postaje u amaterskoj službi, na plovilu, na zrakoplovu…).

Pretraga izdanih dozvola

Naputci i obrasci za izdavanje pojedinačnih dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, dostupne su na poveznicama.