Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Međunarodni sporazumi

29.7 MHz - 43.5 GHz 

Multilateralni sporazum o koordinaciji frekvencija u nepokretnim i zemaljskim pokretnim službama u frekvencijskim pojasevima između 29.7 MHz i 43.5 GHz - HCM Agreement (Berlin, 2022.)

29.7 - 470 MHz

Sporazum između Slovenije i Hrvatske o koordinaciji frekvencija u frekvencijskim u pojasevima 29.7 - 470 MHz - PMR (Zagreb, 2015.)

700 MHz 

Sporazum između Austrije, Hrvatske, Mađarske, Rumunjske, Slovačke i Slovenije o koordinaciji frekvencija u frekvencijskom pojasu 700 MHz (Budimpešta, 2018.)
Sporazum između Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije o koordinaciji frekvencija u frekvencijskom pojasu 698-791 MHz (Zagreb, 2022.)

800 MHz

Sporazum između Austrije, Hrvatske, Mađarske, Rumunjske, Srbije, Slovačke i Slovenije o koordinaciji frekvencija u frekvencijskim pojasevima 790 - 862 MHz (Budimpešta, 2018.)
Sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o koordinaciji frekvencija u frekvencijskom pojasu 790-862 MHz (Zagreb, 2022.)
Sporazum između Hrvatske i Crne Gore o koordinaciji frekvencija u frekvencijskom pojasu 790-862 MHz (Zagreb, 2022.)

876-880/921-925 MHz (GSM-R)

Sporazum između Austrije, Hrvatske, Mađarske i Slovenije o koordinaciji frekvencija u frekvencijskim pojasevima 876 - 880 / 921 - 925 MHz (GSM-R) (2007.)
Sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o koordinaciji frekvencija u frekvencijskim pojasevima 876 - 880 / 921 - 925 MHz (GSM-R) (Sarajevo, 2009.)
Sporazum između Hrvatske, Mađarske i Srbije o koordinaciji frekvencija u frekvencijskim pojasevima 876 - 880 / 921 - 925 MHz (GSM-R) (2022.)

900 i 1800 MHz

Sporazum između Austrije, Hrvatske, Češke, Mađarske, Slovačke i Slovenije o raspodjeli preferencijalnih blokova frekvencija u pojasu 890 - 914  /  935 - 959 MHz (Beč, 1994.) 
Sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o raspodjeli preferencijalnih frekvencija i koordinaciji GSM 900 sustava u frekvencijskim pojasevima 890 - 915 / 935 - 960 MHz (Sarajevo 2002.)
Sporazum između Hrvatske, Srbije i Crne Gore i Mađarske o raspodjeli preferencijalnih frekvencija i koordinaciji GSM 900 sustava u frekvencijskim pojasevima 890 - 915 / 935 - 960 MHz (Pečuh, 2003.)
Sporazum između Austrije, Hrvatske, Mađarske i Slovenije o koordinaciji frekvencija u frekvencijskim pojasevima 880-890/925-935 MHz (E-GSM) (2007.)
Sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o koordinaciji frekvencija u frekvencijskim pojasevima 880 - 890 / 925 - 935 MHz (E-GSM) (Sarajevo, 2009.)
Sporazum između Hrvatske, Mađarske, Rumunjske, Srbije i Ukrajine o koordinaciji frekvencija u frekvencijskim pojasevima 880-890/925-935 MHz (E-GSM) (2010.)
Sporazum između Austrije, Hrvatske, Češke, Mađarske, Slovačke i Slovenije o raspodjeli preferencijalnih frekvencija i koordinaciji sustava koji koriste DCS 1800 standard u frekvencijskim pojasevima 1710 - 1785 MHz i 1805 - 1880 MHz (Beč, 1994.)
Sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o raspodjeli preferencijalnih frekvencija u frekvencijskom pojasu 1710 - 1785 / 1805 - 1880 MHz (Rovinj, 2003.)
Sporazum između Austrije, Hrvatske, Mađarske, Rumunjske, Srbije, Slovačke i Slovenije o koordinaciji širokopojasnih sustava (UMTS/LTE/WiMAX) u frekvencijskim pojasevima 880 - 915 / 925 - 960 MHz (Budimpešta, 2014.)
Sporazum između Austrije, Hrvatske, Mađarske, Rumunjske, Srbije, Slovačke i Slovenije o koordinaciji širokopojasnih sustava (UMTS/LTE/WiMAX) u frekvencijskim pojasevima 1710 - 1785 / 1805 - 1880 MHz (Budimpešta, 2014.)
Sporazum između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske o raspodjeli preferencijalnih frekvencija i koordinaciji GSM sustava u frekvencijskom pojasevima 880 - 915 / 925 - 960 MHz i 1710 - 1785 / 1805 - 1880 MHz (2015.)
Sporazum između Hrvatske i Crne Gore o koordinaciji frekvencija u frekvencijskim pojasevima 880-915 i 925-960 MHz (Budva, 2023.) 
Sporazum između Hrvatske i Crne Gore o koordinaciji frekvencija u frekvencijskim pojasevima 1710-1785 i 1805-1880 MHz (Budva, 2023.)

1.5 GHz

Sporazum između Austrije, Hrvatske, Mađarske, Rumunjske, Slovačke i Slovenije o koordinaciji frekvencija u frekvencijskom pojasu 1452 - 1492 MHz (Budimpešta 2018.)
Sporazum između CEPT administracija o koordinaciji u frekvencijskom pojasu 1452-1492 MHz (MFCN/BSS) (2024.)

2.1 GHz

Sporazum između Austrije, Hrvatske, Rumunjske, Srbije, Slovačke i Slovenije o koordinaciji frekvencija u frekvencijskim pojasevima 1920 - 1980 MHz i 2110 - 2170 MHz (Budimpešta, 2018.)
Sporazum između Austrije, Hrvatske, Mađarske i Slovenije o koordinaciji UMTS/IMT-2000 sustava u pojasevima 1900 - 1980 MHz, 2010 - 2025 MHz i 2110 - 2170 MHz (Beč, 2002.)
Sporazum između Hrvatske i Crne Gore o koordinaciji frekvencija u frekvencijskim pojasevima 1920-1980 i 2110-2170 MHz (Budva, 2023.)

2.6 GHz

Sporazum između Austrije, Hrvatske, Mađarske i Slovenije o koordinaciji frekvencija u frekvencijskom pojasu 2500 - 2690 MHz (Budimpešta, 2018.)
Sporazum između Hrvatske i Crne Gore o koordinaciji frekvencija u frekvencijskom pojasu 2500-2690 MHz (Budva, 2023.) 

3.5 GHz

Sporazum između Austrije, Hrvatske, Mađarske, Slovačke i Slovenije o koordinaciji frekvencija u frekvencijskom pojasu 3400-3800 MHz (Ženeva, 2015.)
Sporazum između Hrvatske, Mađarske, Rumunjske, Slovenije i Ukrajine o koordinaciji frekvencija za sustave nepokretnog bežičnog pristupa u pojasevima 3410 - 3500 MHz i 3510 - 3600 MHz (Budimpešta, 2005.)
Sporazum između Hrvatske, Mađarske, Rumunjske i Srbije o koordinaciji frekvencija i raspodjeli preferencijalnih frekvencija za sustave nepokretnog bežičnog pristupa u pojasevima 3410 - 3500 MHz i 3510 - 3600 MHz (Budimpešta, 2006.)
Sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o koordinaciji frekvencija za sustave širokopojasnog bežičnog pristupa u pojasevima 3410 - 3500 MHz i 3510 - 3600 MHz (Sarajevo, 2009.)
Sporazum između Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije o koordinaciji frekvencija u frekvencijskom pojasu 3400-3800 MHz (Budva, 2023.)

26 GHz

Sporazum između Hrvatske, Mađarske, Rumunjske, Slovenije i Ukrajine o koordinaciji frekvencija za nepokretne bežične sustave u pojasevima 24,549 - 25,053 GHz i 25,557 - 26,061 GHz (Budimpešta, 2005.)
Sporazum između Hrvatske, Mađarske, Rumunjske i Srbije o koordinaciji frekvencija i raspodjeli preferencijalnih frekvencija za nepokretne bežične sustave u pojasevima 24,549 - 25,053 GHz i 25,557 - 26,061 GHz (Budimpešta, 2006.)  
Sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o koordinaciji frekvencija za nepokretne bežične sustave u pojasevima 24,549 - 25,053 GHz i 25,557 - 26,061 GHz (Sarajevo, 2009.)

28 GHz

Sporazum između Hrvatske, Mađarske, Rumunjske, Slovenije i Ukrajine o koordinaciji frekvencija za nepokretne bežične sustave u pojasevima 27940,5 - 28444,5 MHz i 28948,5 - 29452,5 MHz (Budimpešta, 2005.)
Sporazum između Hrvatske, Mađarske, Rumunjske i Srbije o koordinaciji frekvencija i raspodjeli preferencijalnih frekvencija za nepokretne bežične sustave u pojasevima 27940,5 - 28444,5 MHz i 28948,5 - 29452,5 MHz (Budimpešta, 2006.)   
Sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o koordinaciji frekvencija za nepokretne bežične sustave u pojasevima 27940,5 - 28444,5 MHz i 28948,5 - 29452,5 MHz (Sarajevo, 2009.)