Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

EU i međunarodni propisi

Preporuke i smjernice

Preporuka Komisije (EU) 2020/1307 o zajedničkom Unijinom paketu mjera radi poticanja povezivosti u cilju pružanja potpore gospodarskom oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 u Uniji (pdf)
Smjernice za analizu tržišta i ocjenu značajne tržišne snage na temelju regulatornog okvira EU-a za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (pdf)

Uredbe

Uredba (EU) 2021/782 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu (pdf)
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/1070 od 20. srpnja 2020. o određivanju značajki bežičnih pristupnih točaka kratkog dometa u skladu s člankom 57. stavkom 2. Direktive (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (pdf)
Uredba (EU) 2018/1971 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a), izmjeni Uredbe (EU) 2015/2120 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1211/2009 (pdf)
Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća EU broj 2018/644 od 18. travnja 2018. o uslugama prekogranične dostave paketa (pdf)
Uredba (EU) 2018/643 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o statistici željezničkog prijevoza (pdf)
Uredba (EU) 2018/644 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o uslugama prekogranične dostave paketa (pdf)
Uredba (EU) 2017/1953 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama (pdf)
Uredba (EU) br. 531/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 13. lipnja 2012. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji - neslužbeni pročišćeni tekst
Uredba (EU) 2017/920 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. svibnja.2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 531/2012 u pogledu pravila za veleprodajna tržišta roaminga (pdf)
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2286 оd 15. prosinca 2016. o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni politike pravedne uporabe, o metodologiji procjene održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roaming te o zahtjevu koji podnosi pružatelj usluga roaminga za potrebe te procjene (pdf)
UREDBA (EU) 2015/2120 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. studenoga 2015. o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (pdf)
Uredba (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (pdf)

Direktive

Direktiva (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (preinaka) (pdf)
DIREKTIVA 2014/61/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. svibnja 2014. o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (pdf)
DIREKTIVA KOMISIJE 2002/77/EZ od 16. rujna 2002.o tržišnom natjecanju na tržištima elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (pdf)
DIREKTIVA 2009/136/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
od 25. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnim uslugama i pravima korisnika s obzirom na elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Direktiva o univerzalnim uslugama), Direktiva 2002/58/EZ o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (pdf)
Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (2002/58/EZ) (pdf)
Direktiva o univerzalnoj usluzi (2002/22) (pdf)
Direktiva o pristupu i međusobnom povezivanju (2002/19) (pdf)
Direktiva o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (2002/20) (pdf)
Okvirna Direktiva o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (2002/21) (pdf)
Direktiva o izmjeni Direktive 2002/21/EZ o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge, Direktive 2002/19/EZ o pristupu i međusobnom povezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme, te Direktive 2002/20/EZ o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (pdf)
Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (pdf)
Direktiva 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta Zajednice u području poštanskih usluga i poboljšanju kakvoće poštanskih usluga (pdf)
Direktiva o izmjeni Direktive 97/67/EZ u vezi s daljnjim otvaranjem tržišta poštanskih usluga u Zajednici (pdf)
Direktiva o izmjeni Direktive 97/67/EZ u pogledu potpunog postizanja unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici (pdf)

Odluke

Odluka o radiofrekvencijskom spektru (pdf)
Odluka (EU) 2017/899 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uporabi frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji (pdf)