Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Kolovoz '19

Odluke i rješenja

Rješenje inspektora za Iskon Internet d.d. - Nepravovremeni prijenos broja (pdf)
Konačno rješenje Općina Dobrinj (pdf)
Konačno rješenje Općina Ston (pdf)
Konačno rješenje Općina Vinica (pdf)
Konačno rješenje Općina Tounj (pdf)
Rješenje inspektora za Tele2 d.o.o. - Postupak sklapanja ugovora (pdf)
Konačno rješenje Općina Štrigova (pdf)
Rješenje Općina Gornja Rijeka (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Lopar (pdf)
Rješenje Općina Selca (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Gornja Stubica (pdf)
Rješenje Općina Farkaševac (pdf)
Konačno rješenje Općina Podstrana (pdf)
Konačno rješenje Općina Motovun (pdf)
Konačno rješenje Općina Dubravica (pdf)
Konačno rješenjeOpćina Zažablje (pdf)
Privremeno rješenje HP izmjena cijena (pdf)
Rješenje Grad Vukovar (pdf)
Odluka kojom se Imenik d.o.o. određuje operatorom univerzalnih usluga na teritoriju RH (pdf)

Odluke notificirane Europskoj komisiji

Prijedlog odluke u postupku izmjene analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Prijedlog odluke u postupku određivanja stope povrata uloženog kapitala u nepokretnoj i pokretnoj mreži, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2168/18, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)