Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Lipanj '21

Odluke i rješenja

Odluka kojom se nalaže operatoru Hrvatski Telekom d.d. u roku od 30 dana od zaprimanja odluke ponuditi operatoru Optika Kabel TV d.o.o. uvjete poslovne suradnje za pružanje usluge pristupa u pokretnoj mreži Hrvatskog Telekoma d.d.pdf
Rješenje o obustavi inspekcijskog nadzora - lažni prikaz A broja - Akton d.o.o.pdf
Dopunsko rješenje Općina Gradište.pdf
Dopunsko rješenje Općina Trnava.pdf
Rješenje Grad Sisak.pdf
Rješenje o obustavi postupka za Općinu Kistanje.pdf
Rješenje Općina Cerna.pdf
Rješenje Općina Lovas.pdf
Rješenje Općina Sikirevci.pdf
Rješenje Općina Tompojevci.pdf
Rješenje Općina Veliki Grđevac.pdf
Odluka o ukidanju cijena iz Cjenika poštanskih usluga HP d.d.pdf
Odluka kojom se usvaja zahtjev operatora korisnika Hrvatski Telekom d.d., protiv infrastrukturnog operatora PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., radi osiguravanja pristupa informacijama te pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.pdf
Rješenje inspektora – Isplata predujma po članku 13. i članku 26. stavku 1. Priloga I. Uredbe 1371/2007.pdf
Rješenje inspektora - HŽI članak 20. stavak 5. ZOŽ-a.pdf
Rješenje inspektora - HŽI članak 20. stavak 4. ZOŽ-a.pdf
Rješenje o ispravljanju greške u odluci u postupku određivanja cijena na tržištu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i na tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa.pdf
Donesena je odluka o izmjeni Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA).pdf
Odluka u postupku određivanja cijena na tržištu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i na tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa.pdf
Odluka o izmjeni Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON).pdf
Odluka o izmjeni  Dražbovne dokumentacije.pdf

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-600/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-436/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3475/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-110/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1366/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-306/2020, radi naplate računa za usluge terminiranja glasovnih poziva u pokretnu i nepokretnu mrežu.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-222/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Benkovac).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-221/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Tisno).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-419/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Dvor) – obustava.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-113/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Kutina) – obustava.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-17/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Krk) – obustava.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-218/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Buje) – obustava.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-99/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Marija Gorica) – obustava.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-190/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Maruševec).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-367/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Pregrada).pdf
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-102/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta – obnova upravnog spora (Grad Poreč).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-624/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1106/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-225/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Lokve).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-8/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Pula).pdf