Preskočite na glavni sadržaj
Dokumenti

Lipanj '21

Odluke i rješenja

Rješenje inspektora - HŽI članak 20. stavak 5. ZOŽ-a (pdf)
Rješenje inspektora - HŽI članak 20. stavak 4. ZOŽ-a (pdf)
Rješenje o ispravljanju greške u odluci u postupku određivanja cijena na tržištu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i na tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa (pdf)
Odluka u postupku određivanja cijena na tržištu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i na tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa (pdf)
  • Dokument (pdf)
  • Privitak 8.1.-Troškovni model-Metodološka načela (pdf)
  • Privitak 8.2.-Troškovni model-Opisni priručnik (eng) (pdf)
Odluka o izmjeni Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) (pdf)
Rješenje inspektora za Telemach Hrvatska d.o.o. vezano uz postupanja po zahtjevima korisnika elektroničkih komunikacija (pdf)
Odluka o izmjeni  Dražbovne dokumentacije (pdf)
  • Izmijenjena Dražbovna dokumentacija (pdf)
Rješenje inspektora - Iskon Internet d.d. vezano uz oglašavanje brzina interneta (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1366/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-190/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Maruševec) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-367/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Pregrada) (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-102/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta – obnova upravnog spora (Grad Poreč) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-624/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1106/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-225/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Lokve) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-8/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Pula) (pdf)