Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Lipanj '21

Odluke i rješenja

Odluka kojom se nalaže operatoru Hrvatski Telekom d.d. u roku od 30 dana od zaprimanja odluke ponuditi operatoru Optika Kabel TV d.o.o. uvjete poslovne suradnje za pružanje usluge pristupa u pokretnoj mreži Hrvatskog Telekoma d.d. (pdf)
Rješenje o obustavi inspekcijskog nadzora - lažni prikaz A broja - Akton d.o.o. (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Gradište (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Trnava (pdf)
Rješenje Grad Sisak (pdf)
Rješenje o obustavi postupka za Općinu Kistanje (pdf)
Rješenje Općina Cerna (pdf)
Rješenje Općina Lovas (pdf)
Rješenje Općina Sikirevci (pdf)
Rješenje Općina Tompojevci (pdf)
Rješenje Općina Veliki Grđevac (pdf)
Odluka o ukidanju cijena iz Cjenika poštanskih usluga HP d.d. (pdf)
Odluka kojom se usvaja zahtjev operatora korisnika Hrvatski Telekom d.d., protiv infrastrukturnog operatora PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., radi osiguravanja pristupa informacijama te pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (pdf)
Rješenje inspektora – isplata predujma po članku 13. i članku 26. stavku 1. Priloga I. Uredbe 1371/2007 (pdf)
Rješenje inspektora - HŽI članak 20. stavak 5. ZOŽ-a (pdf)
Rješenje inspektora - HŽI članak 20. stavak 4. ZOŽ-a (pdf)
Rješenje o ispravljanju greške u odluci u postupku određivanja cijena na tržištu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i na tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa (pdf)
Donesena je odluka o izmjeni Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (pdf)
Odluka u postupku određivanja cijena na tržištu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i na tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa (pdf)
  • Dokument (pdf)
  • Privitak 8.1.-Troškovni model-Metodološka načela (pdf)
  • Privitak 8.2.-Troškovni model-Opisni priručnik (eng) (pdf)
Odluka o izmjeni Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) (pdf)
Rješenje inspektora za Telemach Hrvatska d.o.o. vezano uz postupanja po zahtjevima korisnika elektroničkih komunikacija (pdf)
Odluka o izmjeni  Dražbovne dokumentacije (pdf)
  • Izmijenjena Dražbovna dokumentacija (pdf)
Rješenje inspektora - Iskon Internet d.d. vezano uz oglašavanje brzina interneta (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-600/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-436/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3475/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-110/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1366/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-306/2020, radi naplate računa za usluge terminiranja glasovnih poziva u pokretnu i nepokretnu mrežu (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-222/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Benkovac) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-221/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Tisno) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-419/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Dvor) – obustava (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-113/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Kutina) – obustava (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-17/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Krk) – obustava (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-218/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Buje) – obustava (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-99/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Marija Gorica) – obustava (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-190/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Maruševec) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-367/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Pregrada) (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-102/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta – obnova upravnog spora (Grad Poreč) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-624/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1106/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-225/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Lokve) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-8/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Pula) (pdf)