Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Rujan '20

Odluke i rješenja

Dopunsko rješenje Grad Poreč (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Novi Vinodolski (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Pregrada (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Umag (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Vodnjan (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Pula (pdf)
Konačno rješenje Grad Glina (pdf)
Konačno rješenje Grad Osijek (pdf)
Konačno rješenje Grad Vrgorac (pdf)
Konačno rješenje Općina Markušica (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta E.L. d.o.o. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta R.C.C.-C. d.o.o. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta T.H.M.KFT d.o.o. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta SŽ - T. d.o.o. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta R.&S. d.o.o. (pdf)
Izjava o usklađenosti metodologije računovodstvenog razdvajanja davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatske pošte d.d., koju je primijenio u dostavljenom regulatornom izvješću za 2019., s odredbama članka 47. Zakona o poštanskim uslugama te Odlukom HAKOM-a kojom se usvaja dokument „Naputak za računovodstveno razdvajanje i troškovno računovodstvo davatelja univerzalne usluge“ od 12. ožujka 2020 (pdf)

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-386/18, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Krk) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-515/18, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Buje) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-603/19, radi regulatornog spora (Totalna Televizija i A1) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsI-213/19, radi storniranja računa za mjesečnu naknadu za deklariranu snagu stacionarnog diesel agregata (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-493/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3900/2019, radi rješavanja spora između korisnika i operatora poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-596/20, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)