Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Siječanj '18

Odluke i rješenja

Djelomično rješenje OPĆINA KONAVLE (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA DVOR (pdf)
Rješenje OPĆINA RAKOVEC (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA MEDULIN (pdf)
Rješenje OPĆINA MOLVE (pdf)
Cjelovito i završno rješenje HT - ŽUC Sisačko-moslavačke županije (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA SUĆURAJ (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA OKRUG (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA LANIŠĆE (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC (pdf)
Djelomično rješenje GRAD POPOVAČA (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA JAGODNJAK (pdf)
Rješenje HP-Hrvatskoj pošti d.d. o načinu rješavanja prigovora korisnika usluga (pdf)
Rješenje kojim se odbija kao neosnovan zahtjev trgovačkog društva Tele2 d.o.o. za oduzimanje radijskih frekvencija u frekvencijskom području 1905-1910 MHz (pdf)
Rješenje inspektora VIPnet-u d.o.o. u svezi prijenosa broja putem HP-a (pdf)
Odluka o ukidanju odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga od 26. srpnja 2013. i 20. kolovoza 2014., davatelja poštanskih usluga Weber Escal d.o.o. (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: 9 UsI-2026/15-12 radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj: 3 UsI-358/16-9 radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: 2 UsI-939/17-7 radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu Poslovni broj: UslI-78/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-174/15-8 radi donošenja odluke o zadržavanju prihoda od međupovezivanja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: Usž-3542-16-4 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj:UsII-110/17-6 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora, izdavanja potvrde o pravu puta i određivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj:UsII-8/17-5  radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora, izdavanja potvrde o pravu puta i određivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj:Usž-2248/17-2
radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj:UsII-94/17-5  radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanja potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj:UsII-207/16-7  radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanja potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj:UsII-56/17-5  radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (pdf)