Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Veljača '20

Odluke i rješenja

Rješenje Grad Nova Gradiška (pdf)
Rješenje Općina Garčin (pdf)
Rješenje Općina Polača (pdf)
Rješenje Općina Pokupsko (pdf)
Konačno rješenje Grad Kastav (pdf)
Rješenje inspektora vezano uz isplatu naknade za nepravovremeni prijenos broja – Hrvatski Telekom d.d. (pdf)
Rješenje inspektora elektroničkih komunikacija Totalnoj televiziji d.o.o. iz Zagreba u svezi načina otklanjanja kvarova na opremi operatora (pdf)
Rješenje Općina Ražanac (pdf)
Konačno rješenje Općina Darda (pdf)
Konačno rješenje Općina Krnjak (pdf)
Konačno rješenje Općina Štefanje (pdf)
Konačno rješenje Općina Privlaka (pdf)
Konačno rješenje Općina Bibinje (pdf)
Konačno rješenje Grad Zlatar (pdf)
Rješenje Općina Jagodnjak (pdf)
Konačno rješenje Općina Brinje (pdf)
Konačno rješenje Općina Nuštar (pdf)
Konačno rješenje Općina Jesenje (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra za pokretnu radijsku postaju trgovačkom društvu V GRUPA d.o.o. (pdf)
Konačno rješenje Općina Mošćenička Draga (pdf)
Konačno rješenje Općina Vinodolska (pdf)
Konačno rješenje ŽUC Ličko-senjske županije (pdf)
Konačno rješenje Općina Đurđenovac (pdf)
Konačno rješenje Općina Beretinec (pdf)
Konačno rješenje Općina Kaštelir-Labinci (pdf)
Rješenje o odbijanju zahtjeva Općina Posedarje (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-246/19, radi inspekcijskog nadzora (Hrvatska pošta d.d. Zagreb) (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1001/17, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-958/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-302/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Plaški) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-306/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Pribislavec) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-333/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Tisno) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-270/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Desinić) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-337/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Matulji) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-387/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Vojnić) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-336/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Dubravica) (pdf)