Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Srpanj '18

Odluke i rješenja

Konačno rješenje Općina Tuhelj (pdf)
Konačno rješenje Općina Prgomet (pdf)
Konačno rješenje Općina Petlovac (pdf)
Djelomično rješenje Općina Gradec (pdf)
Djelomično rješenje Općina Vrbnik (pdf)
Konačno rješenje Grad Imotski (pdf)
Djelomično rješenje Općina Svetvinčenat (pdf)
Konačno rješenje Grad Supetar (pdf)
Konačno rješenje Grad Novi Vinodolski (pdf)
Konačno rješenje Grad Vrbovsko (pdf)
Rješenje u postupku ozakonjenja Zaprešić - faza 1 u odnosu na trgovačko društvo VIPnet d.o.o. (pdf)
Djelomično rješenje Općina Žminj (pdf)
Konačno rješenje Grad Klanjec (pdf)
Rješenje Grad Novska (pdf)
Konačno rješenje Općina Virje (pdf)
Konačno rješenje Grad Vodnjan (pdf)
Konačno rješenje Grad Jastrebarsko (pdf)
Konačno rješenje Grad Orahovica (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 10 Usl-445/18-14 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 10 UsI-426/18-20 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-298/15-11 radi poništavanja rješenja (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj 9 UsI-1743/15-27, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)

 Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovi broj: UslI-351/18-8 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-335/17-9 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-84/18-6 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-18/18-8 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-299/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj UsII-166/18-6, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja naknade za pravo puta (Općina Čaglin) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj UsII-121/18-5, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Oprisavci) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj UsII-115/18-7, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Varaždinske Toplice) (pdf)