Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Planovi dodjele frekvencija u RH

Podrobniji uvjeti dodjele i uporabe radijskih frekvencija u okviru pojedinih radiofrekvencijskih pojaseva, određenih Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra, utvrđuju se u planovima dodjele radijskih frekvencija, koje donosi HAKOM.
 
Planovi dodjele radijskih frekvencija moraju se temeljiti na Pravilniku o namjeni radiofrekvencijskog spektra te biti u skladu s odredbama zakona i drugih propisa koji iz njega proizlaze.
 
Planovi dodjele radijskih frekvencija mogu osobito sadržavati sljedeće:
  • podjelu državnog područja Republike Hrvatske na područja za dodjelu dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, pri čemu se mogu odrediti posebni uvjeti uporabe radi zaštite susjednih područja od djelovanja smetnja,
  • podjelu radiofrekvencijskih pojaseva na radiofrekvencijske kanale, zajedno sa širinom tih kanala, razmakom između tih kanala i zaštitnim kanalima,
  • druge potrebne tehničke uvjete za uporabu radijskih frekvencija.

Planovi dodjele

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 138-174 MHz (NN 18/15)
Plan dodjele za frekvencijsko područje 410 - 430 MHz (NN 121/11)
Plan dodjele za frekvencijski pojas 440-470 MHz (NN 6/17) 
 
Plan dodjele za frekvencijski pojas 703-733/758-788 MHz (NN 53/21) 
Plan dodjele za frekvencijskii pojas 791-821/832-862 MHz (NN 110/20)
Plan dodjele za frekvencijski pojas 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz (NN 99/22)
Plan dodjele za frekvencijski pojas 1452-1492 MHz  (NN 136/15)
Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz (NN 110/20)
Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500-2690 MHz (NN 72/23)
Plan dodjele za frekvencijski pojas 3400-3800 MHz (NN 72/23)
Plan dodjele za frekvencijski pojas 26.5-27.5 GHz (NN 53/21) 
 
Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze (NN 31/20)
Plan dodjele za mikrovalne veze za frekvencijsko područje 28 GHz (NN 101/16)
Plan dodjele za mikrovalne veze za frekvencijsko područje 70/80 GHz (NN 126/13)
 
Plan dodjele za sustave točka - više točaka (NN 6/17) 
 
Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 kHz-694,0 MHz (NN 144/20) 
 
Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 874,4 - 880,0 MHz, 919,4 - 925,0 MHz i 1 900 - 1 910 MHz za željezničke pokretne radijske komunikacije (RMR) NN 99/22