Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Planovi dodjele frekvencija u RH

Podrobniji uvjeti dodjele i uporabe radijskih frekvencija u okviru pojedinih radiofrekvencijskih pojaseva, određenih Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra, utvrđuju se u planovima dodjele radijskih frekvencija, koje donosi HAKOM.
 
Planovi dodjele radijskih frekvencija moraju se temeljiti na Pravilniku o izmjenama Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra (NN 94/15) te biti u skladu s odredbama zakona i drugih propisa koji iz njega proizlaze
 
Planovi dodjele radijskih frekvencija mogu osobito sadržavati sljedeće:
 
  • podjelu državnog područja Republike Hrvatske na područja za dodjelu dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, pri čemu se mogu odrediti posebni uvjeti uporabe radi zaštite susjednih područja od djelovanja smetnja,
  • podjelu radiofrekvencijskih pojaseva na radiofrekvencijske kanale, zajedno sa širinom tih kanala, razmakom između tih kanala i zaštitnim kanalima,
  • druge potrebne tehničke uvjete za uporabu radijskih frekvencija.


Plan dodjele za frekvencijski pojas 26.5 - 27.5 GHz (NN 53/21) - vrijedi od 27.5.2021.

Plan dodjele za frekvencijski pojas 3400-3800 MHz (NN 53/21)vrijedi od 27.5.2021.

Plan dodjele za sustave točka - više točaka (NN 6/17) - vrijedi od 28.1.2017.

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze NN 31/20 -  vrijedi od 26.3.2020.

Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500-2690 MHz (NN 110/20)

Plan dodjele za frekvencijski pojas 440-470 MHz (NN 6/17)vrijedi od 28.1.2017.

Plan dodjele za frekvencijski pojas 1452-1492 MHz  (NN 136/15)

Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz NN (110/20)

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 138-174 MHz NN (18/15)

Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 kHz-694,0 MHz (NN 144/20)vrijedi od 23.12.2020.

Plan dodjele za frekvencijsko područje 410 - 430 MHz (NN 121/11)

Plan dodjele za frekvencijskii pojas 791-821/832-862 MHz (NN 110/20)

Plan dodjele za frekvencijski pojas 703-733/758-788 MHz (NN 53/21) - vrijedi od 27.5.2021.

Plan dodjele za frekvencijski pojas 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz NN (110/20) 

Plan dodjele za mikrovalne veze za frekvencijsko područje 70/80 GHz (NN 126/13)

Plan dodjele za mikrovalne veze za frekvencijsko područje 28 GHz (NN 101/16)