Preskočite na glavni sadržaj
HR
e-Agencija

e-Tržište

Prikupljanje i analiza podataka

HAKOM redovito na tromjesečnoj i godišnjoj razini prikuplja i objavljuje podatke s tržišta elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga kako bi bio u mogućnosti pratiti trendove razvoja tržišta, a s ciljem ispunjavanja obveza i obavljanja poslova propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga. 
 
Podaci se prikupljaju putem Sustava za analizu tržišta (HAKOM SAT) koji služi za prikupljanje i analizu podataka o tržištu elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga, putem upitnika u digitalnom obliku, a koje sastavlja i objavljuje HAKOM. Korisnik pristupa SAT sustavu spajanjem na poveznicu https://sat.hakom.hr u skladu s uputama. Informacije o SAT sustavu i prijave problema u SAT-u prijavljuju se na e-mail adresu SAT_Trziste@hakom.hr.
 
Usporedne analize stanja razvoja tržišta poštanskih i željezničkih usluga te elektroničkih komunikacija temelje se na službenim, raspoloživim podacima Europske unije.

(Dokumentom Pojmovnik određuje se način ispunjavanja periodičkih upitnika HAKOM-a kao i značenja pokazatelja iz upitnika).

(Dokumentom Popis i objašnjenja kratica korištenih u dokumentima HAKOM-a pojašnjavaju se značenja svih kratica korištenih u dokumentima HAKOM-a).