Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Svjetlovodne distribucijske mreže (SDM)

Svjetlovod, odnosno svjetlovodna nit je staklo ili plastika, debljine vlasi kose, koja provodi svjetlosni signal. Svjetlovodne mreže, u usporedbi sa sadašnjim mrežama koje su temeljene na bakrenom mediju:
  • omogućuju značajno veće brzine
  • omogućuju prijenos podataka na velike udaljenosti, gotovo bez slabljenja signala, neovisno o lokaciji stana ili poslovnog prostora sa znatno manjom potrebnom energijom,
  • su neosjetljive na elektromagnetske smetnje, što osigurava bolju kvalitetu.
Svjetlovodna distribucijska mreža (SDM) je dio svjetlovodne pristupne mreže u cijelosti izgrađen od svjetlovodnih niti ili kabela koji povezuje neku privatnu mrežu (zgradu, stan, poslovni prostor…) i distribucijski čvor (DČ).

Distribucijski čvor (DČ) je točka koncentracije kabela SDM-a s jedne strane te pristupnih svjetlovodnih kabela spojne mreže s druge strane. DČ može biti smješten u tipskom uličnom ormaru ili u tehničkom prostoru građevine koji služi za smještaj opreme elektroničkih komunikacijskih mreža.  SDM započinje u DČ-u a završava u sučelju vanjske pristupne elektroničke komunikacijske mreže (ENI; external network interface), odnosno u točki zaključenja koja određuje granicu između kabliranja vanjske (javne) pristupne mreže i kabliranja elektroničke komunikacijske mreže zgrade/objekta/korisničke jedinice (vidi sliku 1.). ENI se može nalaziti u prostoru krajnjeg korisnika (stan, poslovni prostor) ili u uvodnom ormariću u zgradi.

Više informacijaSlika 1-Shematski prikaz svjetlovodne distribucijske mreže (SDM)


Pravilnikom o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (SDM) propisan je način gradnje (postavljanja) SDM-a kao otvorene mreže koja omogućuje pristup i zajedničko korištenje svih operatora usluga, kako bi se smanjili troškovi i izbjeglo nepotrebno multipliciranje mreža. Investitor, odnosno operator SDM-a je, sukladno navedenom pravilniku, obvezan objaviti namjeru o postavljanju (gradnji) SDM-a najmanje 60 dana prije početka postavljanja (gradnje). Objave namjera o postavljanju (gradnji) SDM-a HAKOM objavljuje na Interaktivnom portalu.
 
Korisnici koji žele pristup i korištenje SDM-a za koju je objavljena namjera o postavljanju (gradnji), obvezni su pisanim putem iskazati svoj interes investitoru i to u roku od 30 dana od dana objave namjere o postavljanju. Nakon isteka roka od 30 dana, investitor s korisnicima koji su iskazali interes, ugovara uvjete pristupa i korištenja svjetlovodne distribucijske mreže koju namjerava postavljati, te sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, potpisuje ugovor o pristupu i korištenju.


Osim što pri projektiranju i izgradnji distribucijskog čvora (DČ) mora uzeti u obzir i zadovoljiti iskazani interes drugih korisnika za pristup i korištenje prostora DČ-a te drugih obveza koje su propisane, investitor je za područja obuhvata SDM-a gustoće veće od 500 korisničkih jedinica/km², obvezan i:
 
  • projektirati i izgraditi SDM tako da ima samo jedan DČ kapaciteta minimalno 300 korisničkih jedinica,
  • svaku pojedinu korisničku jedinicu s DČ-om povezati sa svojom dediciranom svjetlovodnom niti (topologija točka-točka).

Ukoliko zgrada u području obuhvata SDM-a za koje je objavljena objava namjere o postavljanju (gradnji) nema već izgrađenu svjetlovodnu instalaciju, operator SDM-a je obvezan sa (su)vlasnicima zgrade ugovoriti postavljanje, održavanje i upravljanje svjetlovodne kućne instalacije do svake pojedine korisničke jedinice u toj zgradi.