Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Prekid usluge (kvar) u nepokretnoj mreži

Sklapanjem ugovora za usluge u nepokretnoj mreži operator se obvezao pružiti kvalitetu usluge koja je u skladu s ugovorenom. U slučaju tehničkih smetnji na usluzi ili prekida usluge, potrebno je obratiti se svom operatoru pisanim putem (poštom, elektroničkom poštom), u poslovnici operatora ili telefonskim pozivom. Operator Vam je obvezan u svakom trenutku telefonskim i/ili elektroničkim putem omogućiti praćenje statusa prijavljenog kvara na jednostavan način korištenjem jedinstvene oznake kvara.
 
U slučaju potpunog prekida usluge koji je u odgovornosti operatora, operator je obvezan:
  • u roku od 3 dana od dana prijave kvara obavijestiti Vas o vremenu i načinu otklona kvara 
  • ako zbog tehničke smetnje i/ili smanjene kvalitete usluge koju operator nije uklonio u roku od 24 sata od trenutka prijave kvara, niste mogli koristiti uslugu, operator je obvezan umanjiti mjesečnu naknadu ili uz Vašu suglasnost obeštetiti na drugi način, za onoliko dana koliko niste mogli koristiti uslugu 
  • ako je kvar na dodijeljenoj opremi (npr. modemu), a operator ga nije otklonio u roku od 5 dana od dana prijave kvara, imate pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ili pravo na naknadu za nepravovremeni otklon kvara* 
  • svi ostali kvarovi moraju biti otklonjeni u roku od 15 dana od dana prijave kvara, a ako nisu, imate pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ili pravo na naknadu za nepravovremeni otklon kvara*  
* Iznos naknade za nepravovremeni otklon kvara je 30,00 eura po danu, za svaki započeti dan kašnjenja do dana otklona kvara, a isplaćuje se za najviše 15 dana kašnjenja. Potrebno je podnijeti pisani prigovor operatoru na kvalitetu usluge, uz zahtjev za raskid ugovora ili zahtjev za isplatom naknade.
  • ako operator nije otklonio kvar ni u roku od 45 dana od dana prijave kvara, neovisno o isplaćenoj naknadi, imate pravo i na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid 

Važno je znati! 

Pravo na naknadu za nepravovremeni otklon kvara ne ostvarujete ako je kašnjenje u otklonu kvara uzrokovano višom silom, krivnjom korisnika ili postupanjem treće strane kojim je onemogućen pristup infrastrukturi i/ili mreži u svrhu otklona kvara, a operator je prethodno pravovremeno poduzeo sve potrebite radnje u svrhu pristupa infrastrukturi i/ili mreži.