Preskočite na glavni sadržaj
HR
O nama

Zaštita osobnih podataka

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti predana je da je poslovanje usklađeno s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka. U tom smislu, imenovan je službenik za zaštitu podataka i definirana je politika privatnosti koja će Vam pomoći da razumijete koje podatke HAKOM može prikupljati, na koji način HAKOM koristi i čuva te podatke te s kime ih smijemo dijeliti.
 
Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja zadaće sukladno čl.37. Opće uredbe o zaštiti podataka.
Kontakt podaci radnika za zaštitu osobnih podataka su:
  • adresa i mjesto rada: sjedište HAKOM-a, Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, 10110 Zagreb
  • telefon:  + 385 (0)1 700 70 07
  • e-pošta: zastita.osobnipodaci@hakom.hr
Politika privatnosti HAKOM-a

Kolačići (Cookies)