Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Svjetlovodne instalacije u zgradama

U zadnje vrijeme, naročito u velikim gradovima, sve više se grade svjetlovodne mreže (FTTH, eng. Fiber to the Home), odnosno širokopojasne mreže koje omogućuju ultra-velike brzine pristupa. Uzimajući u obzir ciljeve zadane Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine te ciljeve iz tzv. Digitalne Agende za Europu 2020. (tj. da svim kućanstvima bude dostupan širokopojasni pristup od barem 30 Mbit/s te da barem 50 % kućanstava ima pretplatu na širokopojasni pristup od 100 Mbit/s i više), očekuje se da će se u narednom razdoblju njihova gradnja još više intenzivirati.

Da bi krajnji korisnici imali dostupan širokopojasni pristup brzinama iznad 100 Mbit/s, neophodno je svjetlovodne niti dovesti do prostora krajnjeg korisnika, što u slučaju kada se krajnji korisnik nalazi u više-stambenoj (poslovnoj) zgradi s puno suvlasnika podrazumijeva postavljanje novih svjetlovodnih instalacija na zajedničkim dijelovima zgrade. Operator koji ima potrebu i želi postavljati svjetlovodne instalacije unutar zgrade obvezan je prije postavljanja sa (su)vlasnicima sklopiti ugovor.
 
HAKOM je, da bi s jedne strane operatorima smanjio nepotrebne troškove koji proizlaze iz multipliciranja instalacija unutar zgrada, a s druge strane zaštitio imovinu suvlasnika od nagrđivanja unutrašnjeg izgleda zgrade nepotrebnim postavljanjem više instalacija, propisima obvezao operatore, koji grade/postavljaju svjetlovodne distribucijske mreže da u zgradama koje se nalaze u području obuhvata svjetlovodne distribucijske mreže (SDM), a nemaju svjetlovodnu instalaciju, ugovore sa (su)vlasnicima postavljanje instalacije unutar zgrada do svakog stana/poslovnog prostora u zgradi. Takvim ugovorom operator postaje „operator zgrade“ u smislu Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te je obvezan dati pristup svjetlovodnim instalacijama svim drugim operatorima što (su)vlasnicima (odnosno korisnicima stana/poslovnog prostora) omogućuje slobodan izbor operatora usluge. S druge strane svim operatorima je na taj način omogućeno pružanje usluga svim krajnjim korisnicima bez potrebe da postavljaju vlastite svjetlovodne instalacije unutar zgrada.

Više informacija


Brošura „Svjetlovod dolazi u zgradu…“

HAKOM je, da bi sve zainteresirane strane upoznao s novim propisima te da bi podigao svijest (su)vlasnika stambenih/poslovnih zgrada o potrebi postavljanja svjetlovodnih instalacija i upoznao ih s prednostima svjetlovodnih instalacija, uvjetima postavljanja, pravima i obvezama svih sudionika ((su)vlasnika, korisnika, operatora), izdao praktičnu edukativnu i informativnu brošuru „Svjetlovod dolazi u zgradu…“. Brošura je izdana u suradnji s Koordinacijom udruga stanara Republike Hrvatske (KUSRH) te uz konzultacije s operatorima svjetlovodnih mreža i Udrugom upravitelja stambenih i poslovnih zgrada, a slobodno se može preuzimati i distribuirati u elektroničkom i pisanom obliku.
 
Brošura „Svjetlovod dolazi u zgradu".pdf

Okvirni ugovor o postavljanju, upravljanju, održavanju i zamjeni svjetlovodnih instalacija (dalje: Okvirni ugovor)
 
S obzirom na probleme koji se događaju u praksi prilikom postavljanja elektroničkih komunikacijskih instalacija unutar zgrada te stupanje na snagu novih propisa (Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama i Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme) koji predviđaju ugovaranje međusobnih odnosa (su)vlasnika i operatora, HAKOM je uvidio potrebu za izradom  Okvirnog ugovora koji bi (su)vlasnici zgrada potpisivali s izabranim operatorom zgrade. Takav, ističemo pravno neobvezujući, Okvirni ugovor je zamišljen da bude pomoć (su)vlasnicima i operatorima da kvalitetno ugovore međusobne odnose, a sve u cilju poštivanja propisa i izbjegavanja nesporazuma i sporova. Nakon usuglašavanja s Koordinacijom udruga stanara Republike Hrvatske (KUSRH), Udrugom upravitelja zgrada te operatorima koji grade svjetlovodne distribucijske mreže, HAKOM objavljuje Okvirni ugovor, kao primjer ugovora koji međusobno potpisuju (su)vlasnici stambene/poslovne zgrade i odabrani operator zgrade koji je odlukom (su)vlasnika odabran da postavi, održava i upravlja svjetlovodnim instalacijama. Potpisom takvog ugovora (su)vlasnici i korisnici stambenih/poslovnih prostora dobivaju (bez potrebe ulaganja vlastitih sredstava) mogućnost korištenja najnaprednijih usluga od bilo kojeg operatora što indirektno podiže vrijednost njihove imovine tj. zgrade. Održavanje svjetlovodne instalacije također preuzima operator zgrade s kojim su (su)vlasnici potpisali ugovor.

S druge strane, prema objavljenom Okvirnom ugovoru, vlasnik tako postavljenih instalacija je operator zgrade. Također, i nakon otkaza ili isteka ugovora, operator zgrade ostaje vlasnik postavljene svjetlovodne instalacije, koja se može prodati novoizabranom operatoru zgrade (naime, za očekivati da je novom operatoru zgrade povoljnije otkupiti postojeću instalaciju nego postavljati novu) ili je sami suvlasnici zgrade mogu otkupiti. Bitno je napomenuti da operator zgrade prema Okvirnom ugovoru održava kontinuitet pružanja usluga održavanja i zamjene instalirane opreme za razdoblje do primopredaje drugom operatoru zgrade po izboru (su)vlasnika, a najviše 12 (dvanaest) mjeseci nakon otkaza ugovora.

Objavljeni Okvirni ugovor nije pravno obvezujući i sukladno dogovoru (su)vlasnika i operatora se može mijenjati ili nadopunjavati. Isto tako, bitno je napomenuti, da iako se objavljeni Okvirni ugovor odnosi na postavljanje, upravljanje, održavanje i zamjenu svjetlovodnih instalacija, da se isti na odgovarajući način može primijeniti i za ugovaranje odnosa (su)vlasnika i operatora u slučaju postavljanja, upravljanja, održavanja i zamjene i drugih elektroničkih komunikacijskih instalacija unutar zgrada (npr. koaksijalnih (DOCSIS 3.0) instalacija).

Okvirni Ugovor o postavljanju upravljanju održavanju i zamjeni svjetlovodnih instalacija u zgradama.doc
  
PRAVNE NAPOMENE:

Podaci sadržani u Okvirnom ugovoru imaju isključivo svrhu opće informacije. Stoga HAKOM ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja bilo kome može nastati u svezi s uporabom Okvirnog ugovora. Svaka uporaba Okvirnog ugovora je na isključivu odgovornost i rizik korisnika. Nijedan podatak sadržan u Okvirnom ugovoru ne može se smatrati pravnim savjetom.