Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Radiodifuzija (radio i televizija)

Radiodifuzija obuhvaća jednosmjernu elektroničku komunikacijsku službu koja se koristi za prijenos govora, glazbe ili slike iz jedne točke (odašiljača) prema većem broju točaka prijama, na određenom geografskom području. Pod pojmom radiodifuzija najčešće podrazumijevamo prijenos analognih ili digitalnih signala radija i televizije putem elektromagnetskih valova koje odašilju zemaljske radijske postaje (odašiljači).