Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Pristup mreži

Važeća standardna ponuda

  • SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (čistopis) (u primjeni od 28. prosinca 2021.)
  • SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (evidentirane promjene) (u primjeni od 28. prosinca 2021.)
  • SP HT-a za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) (čistopis) (u primjeni od 1. siječnja 2023.)
  • SP HT-a za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) (evidentirane promjene) (u primjeni od 1. siječnja 2023.)
  • SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (čistopis) (u primjeni od 27. rujna 2023.)
  • SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 27. rujna 2023.)
  • SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (NBSA_BSA) (čistopis) (u primjeni od 4. rujna 2023.)
  • SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (NBSA_BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 4. rujna 2023.)
  • SP HT-a za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa (čistopis) (u primjeni od 4. srpnja 2019.)
  • Arhiva