Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Što je to radijska oprema?

Što je to radijska oprema? 
Radijska oprema: električni ili elektronički proizvod koji namjerno odašilje i/ili prima radijske valove u cilju radijske komunikacije i/ili radiodeterminacije, ili električni ili elektronički proizvod kojemu se mora dodati dodatak, kao što je antena, kako bi namjerno odašiljao i/ili primao radijske valove u cilju radijske komunikacije i/ili radiodeterminacije;
 
Radijska komunikacija: komunikacija putem radijskih valova;
 
Radiodeterminacija: određivanje položaja, brzine i/ili drugih značajki nekog objekta ili dobivanje informacija o tim parametrima primjenom svojstava širenja radijskih valova;

Radiofrekvencijski spektar: elektromagnetski valovi radijskih frekvencija proizvoljno nižih od 3000 GHz koji se šire u prostoru bez umjetnog vođenja.
 
Bitni zahtjevi
Člankom 5. Pravilnika o radijskoj opremi (NN 49/16) propisano je da radijska oprema mora udovoljavati sljedećim bitnim zahtjevima:
 
1. zahtjevima zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja, te zaštite imovine, uključujući zahtjeve u pogledu sigurnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica, ali bez primjene naponskih ograničenja,
 
2. zaštitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje elektromagnetske kompatibilnosti,
 
3. zahtjevima u pogledu projektiranja i proizvodnje radijske opreme koja djelotvorno upotrebljava radiofrekvencijski spektar i podržava učinkovitu uporabu radiofrekvencijskog spektra, kako bi se izbjegnule štetne smetnje,
 
4. zahtjevima koji se odnose na mogućnost rada s dodacima, a osobito jedinstvenim punjačima, na mogućnost umreženog rada s drugim uređajima i priključenja na odgovarajuće vrste sučelja, na zaštitu elektroničkih komunikacijskih mreža od mogućih zlouporaba, ometanja rada ili neprihvatljivog umanjivanja kakvoće usluge, na zaštitu osobnih podataka i privatnosti pretplatnika i korisnika usluga, na osiguravanje sprječavanja zlouporaba i prijevara, na osiguravanje pristupa hitnim službama, na olakšavanje uporabe osobama s invaliditetom te na osiguravanje da se softver može učitavati u radijsku opremu kod koje je jasno dokazana sukladnost kombinacije radijske opreme i softvera, u skladu s mjerodavnim odlukama Europske komisije.
 
Uloga i nadležnost HAKOM-a
Sukladno odredbama Pravilnika o radijskoj opremi HAKOM je nadležan za:
  • utvrđivanje i javno objavljivanje podataka o radijskim sučeljima koja su regulirana u Republici Hrvatskoj;
  • izvješćivanje Europske komisije o radijskim sučeljima koja su regulirana u skladu s posebnim propisom, kojim su uređeni postupci službenog obavješćivanja u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva;
  • inspekcijski nadzor