Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Infrastruktura

Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema je pripadajuća infrastruktura povezana s elektroničkom komunikacijskom mrežom i/ili elektroničkom komunikacijskom uslugom, koja omogućuje ili podržava pružanje usluga putem te mreže i/ili usluge, što osobito obuhvaća kabelsku kanalizaciju, antenske stupove, zgrade i druge pripadajuće građevine i opremu, te sustave uvjetovanog pristupa i elektroničke programske vodiče.

HAKOM potiče djelotvorna ulaganja u infrastrukturi i promiče inovacije osobito sa ciljem promicanja tržišnog natjecanja u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

HAKOM utvrđuje obaveze infrastrukturnim operatorima i rješava sporove u vezi s ostvarivanjem prava puta i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme.