Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Raskid ugovora

Ugovor možete raskinuti u svakom trenutku podnošenjem zahtjeva za raskid operatoru.
 
Operator Vam je obvezan omogućiti raskid ugovora na isti način na koji je omogućio i sklapanje ugovora (putem telefona, pisanim ili elektroničkim putem)*, a detaljne upute o podnošenju zahtjeva za raskid određene su općim uvjetima poslovanja operatora.
 
*Preporučujemo da podnesete pisani zahtjev za raskid ugovora, uz koji ćete priložiti identifikacijski dokument.
 
Nakon što zatražite raskid ugovora, operator Vas pisanim putem mora obavijestiti o raskidu i datumu kada nastupa raskid, kao i dati informaciju o postojanju ugovorne obveze.
 
Neovisno o postojanju potraživanja prema Vama, operator je obvezan raskinuti ugovor:
  • u nepokretnoj mreži u roku od pet (5) radnih dana od dana podnošenja zahtjeva za raskid
  • u pokretnoj mreži u roku od jednog (1) radnog dana od dana podnošenja zahtjeva za raskid  

Raskid ugovora promjenom operatora 

Ukoliko želite prenijeti uslugu/broj drugom operatoru, potrebno je novom operatoru podnijeti zahtjev za promjenu operatora/prijenos broja, koji će u Vaše ime raskinuti ugovor s postojećim operatorom. Ugovor s postojećim operatorom smatra se raskinutim danom promjene operatora/prijenosa broja novom operatoru. 

Prijevremeni raskid ugovora 

Ukoliko raskidate ugovor prije isteka obveznog trajanja, obvezni ste platiti naknadu za prijevremeni raskid ugovora.
 
Prije podnošenja zahtjeva za raskid ugovora imate mogućnost zatražiti od operatora informaciju o iznosu dugovanja (usmeno, pisanim ili elektroničkim putem), a koju Vam je operator obvezan dati u roku od jednog (1) radnog dana od dana podnošenja Vašeg zahtjeva.
Informacija o iznosu dugovanja mora sadržavati datum izračuna, datum početka i kraja ugovorne obveze, kao i informaciju o iznosu naknade za prijevremeni raskid ugovora (iznos preostalih mjesečnih naknada do isteka obveznog trajanja ugovora ili iznos ostvarenog popusta na proizvode i usluge, ovisno koja je naknada za Vas povoljnija).
 
Ako ste prilikom sklapanja ugovora kupili uređaj na rate, raskidom ugovora, neovisno o plaćanju naknade za prijevremeni raskid, obvezni ste podmiriti sve preostale rate za kupljeni uređaj. 
 
Pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid imate:
  • ako je operator potvrdio da Vam ne može realizirati ugovorenu uslugu u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovorne dokumentacije, odnosno primitka zahtjeva kod sklapanja ugovora na daljinu 
  • ako ste predali zahtjev za preseljenjem usluge na novu adresu, a operator Vam je potvrdio da nema tehničke mogućnosti za realizaciju usluge na novoj adresi. Preseljenje na novu adresu dokazujete potvrdom o promjeni prebivališta/boravišta koju Vam može izdati nadležna policijska uprava
  • ako je operator izmijenio ugovorne uvjete (npr. opće uvjete poslovanja, uvjete korištenja usluga, cjenik usluga) i one su za Vas nepovoljnije, u roku od dva (2) mjeseca od dana zaprimanja obavijesti o tim izmjenama
  • ako operator ne može pružati uslugu sukladno ugovorenim uvjetima
Operator ima pravo raskinuti ugovor i trajno isključiti uslugu, ako ne platite račun za uslugu, koji ne osporavate, u roku od 30 dana od dana privremenog isključenja usluge zbog neplaćanja.