Preskočite na glavni sadržaj
HR
Željeznica

Registar

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o željeznici (NN br. 32/19, dalje: ZOŽ)  vodi registar željezničkih usluga operatora uslužnih objekata iz Priloga 2. točke 2. ZOŽ-a, koji javno objavljuje na svojim mrežnim stranicama.
Slijedom navedenog, uslužni objekti su definirani Prilogom 2. ZOŽ-a i to su sljedeći objekti:
 
a) putnički kolodvori i stajališta, kolodvorske zgrade i ostali objekti, uključujući displeje za prikaz informacija o vlakovima i odgovarajući prostor za uslugu prodaje karata
b) robni terminali
c) ranžirni kolodvori i kolosijeci za formiranje vlakova, uključujući kolosijeke za manevriranje
d) garažni kolosijeci
e) objekti u morskim lukama i lukama unutarnjih voda koji su povezani s pružanjem usluga željezničkog prijevoza
f) objekti za opskrbu gorivom i opskrba gorivom u tim objektima, za što se naknade prikazuju zasebno na računima
g) objekti za održavanje vozila, osim objekata posebno namijenjenih za vlakove velikih brzina ili druge vrste željezničkih vozila koja zahtijevaju posebne objekte,
a koji služe za održavanje vozila koje se ne provodi rutinski kao dio svakodnevnih radnji održavanja i koje zahtijeva povlačenje željezničkog vozila iz prometa
h) ostali tehnički objekti, uključujući objekte za čišćenje i pranje
i) pomoćni objekti.
Nadalje, sukladno članku 5. stavku 1. točki 45. ZOŽ-a željezničke usluge su usluge iz Priloga 2. ZOŽ-a, odnosno: 1. minimalni pristupni paket,  2. pristup uslužnim objektima te uslugama koje se pružaju u tim objektima, 3. dodatne usluge, 4. prateće usluge.

Informacije dostupne u registru željezničkih usluga operatora uslužnih objekata dostavljene su od strane operatora uslužnih objekata te su isti odgovorni za njihovu točnost.