Preskočite na glavni sadržaj
Elektroničke komunikacije

RF spektar

Radiofrekvencijski spektar (RF spektar) prirodno je ograničeno opće dobro čija je djelotvorna uporaba od nacionalnog interesa Republike Hrvatske. HAKOM je sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, podzakonskim propisima, Statutu, Konvenciji i Radijskim propisima Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) nadležan za poticanje učinkovite uporabe i osiguravanje djelotvornog upravljanja RF spektrom. Cilj djelotvornog upravljanja RF spektrom je omogućavanje nesmetanog rada različitih radiokomunikacijskih službi, vodeći pri tome brigu o zaštiti zdravlja i sigurnosti korisnika te drugih osoba. U sklopu upravljanja RF spektrom HAKOM izrađuje prijedlog tablice namjene RF spektra, izrađuje i donosi planove dodjele RF spektra, izdaje dozvole za uporabu RF spektra, objavljuje podatke o radijskim sučeljima, provodi inspekcijski nadzor tržišta radijske opreme i kao i kontrolu i nadzor RF spektra te štiti korisnike od smetnja.