Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

RF spektar

Radiofrekvencijski spektar (RF spektar) prirodno je ograničeno opće dobro čija je djelotvorna uporaba od nacionalnog interesa Republike Hrvatske. HAKOM je sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, podzakonskim propisima, Statutu, Konvenciji i Radijskim propisima Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) nadležan za poticanje učinkovite uporabe i osiguravanje djelotvornog upravljanja RF spektrom. Cilj djelotvornog upravljanja RF spektrom je omogućavanje nesmetanog rada različitih radiokomunikacijskih službi, vodeći pri tome brigu o zaštiti zdravlja i sigurnosti korisnika te drugih osoba. U sklopu upravljanja RF spektrom HAKOM izrađuje prijedlog tablice namjene RF spektra, izrađuje i donosi planove dodjele RF spektra, izdaje dozvole za uporabu RF spektra, objavljuje podatke o radijskim sučeljima, provodi inspekcijski nadzor tržišta radijske opreme i kao i kontrolu i nadzor RF spektra te štiti korisnike od smetnja.