Preskočite na glavni sadržaj
HR
e-Agencija

e-Nabava

HAKOM jamči profesionalan, otvoren i transparentan proces javne nabave pri čemu nastoji postupak javne nabave učiniti što pristupačnijim, jednostavnijim i bržim.
 

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

U smislu članka 76. i članka 77., a nastavno na članak 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16; dalje: Zakon), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti na svojim Internet stranicama objavljuje podatak o gospodarskom subjektu: Ekspertus, obrt za savjetovanje i druge usluge, Miramarska cesta 105, Zagreb, s kojim je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona u sukobu interesa.
 
U slučaju da nastupe promjene vezane za postojanje sukoba interesa, iste će biti ažurirane bez odgađanja.

Pravilnik o planiranju i provedbi nabave te praćenju izvršenja predmeta nabave.pdf (objavljen 9. svibnja 2019.) 

PLAN NABAVE 

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Registar ugovora  Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) javni naručitelj Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti objavljuje Registar ugovora:
 
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017.
Registar ugovora jednostavne nabave za 2017.

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) postupajući prema članku 6. Zaključka Vlade Republike Hrvatske klasa: 330-01/11-02/01, urbroj: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. objavljuje Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

PRETHODNO SAVJETOVANJE S GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)