Preskočite na glavni sadržaj
HR
e-Agencija

e-Nabava

HAKOM jamči profesionalan, otvoren i transparentan proces javne nabave pri čemu nastoji postupak javne nabave učiniti što pristupačnijim, jednostavnijim i bržim.
 

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, kao javni naručitelj, objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

U slučaju da nastupe promjene vezane za postojanje sukoba interesa, iste će biti ažurirane bez odgađanja.

Izmjene i dopune Pravilnika o planiranju i provedbi nabave te praćenju izvršenja predmeta nabave.pdf  (9. svibnja 2024.) 

PLAN NABAVE 

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Registar ugovora  Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22) javni naručitelj Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti objavljuje Registar ugovora:
 
Registar ugovora jednostavne nabave za 2017.

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) postupajući prema članku 6. Zaključka Vlade Republike Hrvatske klasa: 330-01/11-02/01, urbroj: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. objavljuje Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

PRETHODNO SAVJETOVANJE S GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22) i članku 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)