Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Kontakt

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9
10 110 Zagreb
Tel.: +385 1 7007 007 (Centrala)
E-pošta: BCO-Hrvatska@hakom.hr