Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Kontakt

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9
10 110 Zagreb
Centrala: +385 1 7007 007
Faks: +385 1 7007 070
E-pošta: BCO-Hrvatska@hakom.hr