Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Realizacija usluge u nepokretnoj mreži

Kako bi operator mogao pružiti ugovorenu uslugu neophodno je osigurati ispravnu kućnu instalaciju. Ako se prilikom instalacije usluge utvrdi da kućna instalacija nije ispravna, usluga se neće moći realizirati i imate pravo na raskid ugovora, ali uz obvezu nadoknađivanja troška operatoru za aktivaciju veleprodajne usluge ukoliko se usluga trebala pružati putem mreže drugog operatora. 

Operator je obvezan realizirati traženu uslugu u roku od trideset (30) dana od dana potpisivanja ugovorne dokumentacije, odnosno primitka zahtjeva kod sklapanja ugovora na daljinu. Ako usluga nije realizirana u roku, imate pravo na raskid ugovora bez naknade za prijevremeni raskid, podnošenjem zahtjeva za raskid ugovora Vašem operatoru.
 
U slučaju da niste iskoristili pravo na raskid ugovora, ostvarujete pravo na naknadu zbog kašnjenja u realizaciji usluge u iznosu od 30,00 eura po danu, za svaki započeti dan kašnjenja do dana realizacije usluge. Naknada se obračunava za najviše 15 dana kašnjenja. Pravo na naknadu ostvarujete podnošenjem pisanog prigovora operatoru na kašnjenje u realizaciji usluge uz zahtjev za isplatom naknade.
 
Ako ste dobili naknadu zbog kašnjenja u realizaciji usluge, a operator nije realizirao uslugu ni u roku od 45 dana od dana potpisivanja ugovorne dokumentacije, odnosno primitka zahtjeva kod sklapanja ugovora na daljinu, imate pravo i na raskid ugovora bez naknade za prijevremeni raskid, podnošenjem zahtjeva za raskid.
 
Važno je znati da rok za realizaciju usluge ne teče ako je na Vašoj lokaciji potrebno izvesti dodatne radove, ako niste dostupni na lokaciji, u slučaju više sile, zbog radnja trećih strana ili zbog nemogućnosti pristupa infrastrukturi, a operator je pravovremeno poduzeo sve potrebne radnje za pristup.