Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Svibanj '21

Odluke i rješenja

Dopunsko rješenje Općina Antunovac (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Crnac (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Podcrkavlje (pdf)
Rješenje Općina Draž (pdf)
Rješenje Općina Kaptol (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Ogulin (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Babina Greda (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Brodski Stupnik (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Feričanci (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Petlovac (pdf)
Rješenje Grad Čakovec (pdf)
Rješenje inspektora za Telemach Hrvatska d.o.o. vezano uz nadzor tarife 2stay i 2go (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. izdaje suglasnost na računovodstveni dokument, dokument o metodologiji alokacije i listu grupe usluga HT-a za 2020. godinu, od 31. ožujka 2021. (pdf)
Rješenje o izvršenju - Hrvatski Telekom d.d. (pdf)
Rješenje inspektora - Provjera postupanja 4tel d.o.o. sukladno članku 73. ZEK-a vezano za sekundarnu dodjelu numeracije (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra - RADIO VARAŽDIN d.o.o. (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-77/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-269/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2086/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda U Zagrebu, poslovni broj: UsII-2283/2019, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-423/2020, radi pristupa i zajedničkog korištenja EKI (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-104/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (ŽUC Ličko – senjska županija) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-224/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Veliko Trgovišće) (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-402/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta – obnova spora (Grad Pula) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-360/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Umag) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-416/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Petrinja) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-371/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Pula) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-294/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Bistra) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-63/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Buzet) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-76/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Rovinj) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-66/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Dugo Selo) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-358/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Osijek) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-417/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Pag) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-65/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Jastrebarsko) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-418/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Viškovci) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-442/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Novalja) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-353/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Posedarje) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-443/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Molve) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-292/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Pašman) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-219/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Desinić) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-323/2019, radi pristupa univerzalnoj usluzi (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-291/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Polača) (pdf)