Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Svibanj '21

Odluke i rješenja

Rješenje inspektora za Telemach Hrvatska d.o.o vezano uz postupanja po zahtjevima korisnika elektroničkih komunikacija.pdf
Dopunsko rješenje Općina Antunovac.pdf
Dopunsko rješenje Općina Crnac.pdf
Dopunsko rješenje Općina Podcrkavlje.pdf
Rješenje Općina Draž.pdf
Rješenje Općina Kaptol.pdf
Dopunsko rješenje Grad Ogulin.pdf
Dopunsko rješenje Općina Babina Greda.pdf
Dopunsko rješenje Općina Brodski Stupnik.pdf
Dopunsko rješenje Općina Feričanci.pdf
Dopunsko rješenje Općina Petlovac.pdf
Rješenje Grad Čakovec.pdf
Rješenje inspektora za Telemach Hrvatska d.o.o. vezano uz nadzor tarife 2stay i 2go.pdf
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. izdaje suglasnost na računovodstveni dokument, dokument o metodologiji alokacije i listu grupe usluga HT-a za 2020. godinu, od 31. ožujka 2021.pdf
Rješenje o izvršenju - Hrvatski Telekom d.d.pdf
Rješenje inspektora - Provjera postupanja 4tel d.o.o. sukladno članku 73. ZEK-a vezano za sekundarnu dodjelu numeracije.pdf
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra - RADIO VARAŽDIN d.o.o.pdf 

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-77/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-269/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf 
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2086/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf 
Presuda Upravnog suda U Zagrebu, poslovni broj: UsII-2283/2019, radi rješavanja spora između korisnika i operatora.pdf 

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-423/2020, radi pristupa i zajedničkog korištenja EKI.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-104/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (ŽUC Ličko – senjska županija).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-224/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Veliko Trgovišće).pdf 
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-402/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta – obnova spora (Grad Pula).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-360/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Umag).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-416/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Petrinja).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-371/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Pula).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-294/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Bistra).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-63/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Buzet).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-76/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Rovinj).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-66/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Dugo Selo).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-358/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Osijek).pdf 
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-417/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Pag).pdf 
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-65/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Jastrebarsko).pdf 
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-418/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Viškovci).pdf 
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-442/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Novalja).pdf 
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-353/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Posedarje).pdf 
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-443/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Molve).pdf 
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-292/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Pašman).pdf 
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-219/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Desinić).pdf 
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-323/2019, radi pristupa univerzalnoj usluzi.pdf 
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-291/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Polača).pdf