Preskočite na glavni sadržaj
HR
e-Agencija

e-Agencija

HAKOM postupno uvodi moderan i snažan e-Agencija sustav koji uključuje elektroničke, na internetu utemeljene aplikacije poput: e-konzultacije, e-žalbe, e-prenosivost, e-dozvole, e-tržište, e-natječaj, e-aukcije, e-savjeti, e-cijena, e-ponuda itd.

Vjerujemo da je to najbolji način da zadovoljimo potrebe zainteresiranih na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguramo visoku kvalitetu usluga, lagan pristup i brzu isporuku informacija te povećamo vlastitu produktivnost i učinkovitost.
 
U ovom trenutku dostupne su Vam aplikacije:
 • e-Žalbe
 • Aplikacija pomoću koje korisnik, nakon registracije, može predati žalbu elektroničkim putem.
 • e-Prenosivost
 • Putem aplikacije možete provjeriti status prijenosa Vašeg broja telefona, kao i mrežu u kojoj se neki broj trenutno nalazi.
 • e-Registar "NE ZOVI"
 • Besplatni javni registar telefonskih brojeva potrošača koji ne žele da ih trgovci kontaktiraju putem telefona ili SMS i MMS poruka u svrhu promidžbe i prodaje.
 • e-Operator
 • Aplikacija podržava upravljanje podacima o operatorima elektroničkih komunikacija, operatorima omogućava podnošenje prethodnih obavijesti i ostalih vezanih zahtjeva poput zahtjeva za primarnu dodjelu adresa i brojeva, kao i izvještaja o bruto prihodu te podataka  o grupi brojeva.
 • e-Tržište
 • U aplikaciji možete naći prikupljene i analizirane podatke s tržišta elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga.
 • e-Nabava
 • e-Nabava je digitalan, profesionalan, otvoren i transparentan proces javne nabave koji postupak nabave čini pristupačnijim, jednostavnijim i bržim.
 • e-Dozvole
 • Uslugom je omogućeno korisnicima elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za uporabu RF spektra na plovilu (e-Plovila), u radiodifuziji (e-Radiodifuzija), u mikrovalnoj vezi (e-Mikrovalna veza), za nepokretnu radijsku postaju (e-Nepokretna), za pokretnu radijsku postaju (e-Pokretna), u satelitskoj službi (e-Satelitska), na zrakoplovu (e-Zrakoplovna) i u amaterskoj službi (e-Amaterska).
 • e-Odobrenja
 • Uslugom je omogućeno korisnicima elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za uporabu RF spektra u mikrovalnoj vezi (e-Odobrenje za mikrovalnu vezu), za nepokretnu radijsku postaju (e-Odobrenje za nepokretnu) te za pokretnu radijsku postaju (e-Odobrenje za pokretnu).
 • e-Pravo puta
 • Aplikacija omogućava elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o pravu puta i izračun visine naknade za pravo puta, a infrastrukturnom operatoru elektroničku razmjenu potrebne dokumentacije s HAKOM-om.
 • e-Uvjeti
 • Aplikacija za elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta gradnje definiranih propisima iz nadležnosti HAKOM-a, a koje HAKOM izdaje u postupku izdavanja lokacijske dozvole (utvrđivanje posebnih uvjeta i izdavanje potvrde glavnog projekta).
 • e-Smjernice
 • Aplikacija za elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje smjernica u procesima izrade prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna.
 • e-Rasprava
 • e-Rasprava je automatizirani sustav za elektroničke javne rasprave koji registriranim korisnicima omogućuje kolektivni rad pri donošenju dokumenata od zajedničkog interesa.
 • e-Prijava RP
 • Usluga e-Prijava RP predstavlja sustav upravljanja prijavama SNG (Satellite News Gathering) i WAS / RLAN (Wireless Access Systems / Radio Local Area Networks) radijskih postaja za koje je to određeno odgovarajućim općim dozvolama temeljem kojih se koristi RF spektar.