Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Ožujak '21

Odluke i rješenja

Rješenje inspekcijski nadzor - Hrvatski Telekom d.d. (pdf)
Rješenje Općina Lovinac (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Imotski (pdf)
Konačno rješenje Grad Vinkovci (pdf)
Konačno rješenje Općina Gola (pdf)
Konačno rješenje Općina Lišane Ostrovičke (pdf)
Konačno rješenje Općina Runovići (pdf)
Konačno rješenje Općina Stankovci (pdf)
Konačno rješenje Općina Tordinci (pdf)
Rješenje o obustavi postupka za ŽUC Križevci (pdf)
Rješenje o odbijanju zahtjeva za donošenje dopunskog rješenja ŽUC-a Zadarske županije (pdf)
Odluka u sporu pokrenutom na zahtjev operatora javnih komunikacijskih mreža A1 Hrvatska d.o.o. protiv Grada Zadra, radi pristupa i korištenja stupova niskonaponske mreže u vlasništvu Grada Zadra na cijelom području Grada radi postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (pdf)
Rješenje - nepravovremeni prijenos broja - A1 Hrvatska d.o.o. (pdf)
Odluka u sporu pokrenutom na zahtjev operatora javnih komunikacijskih mreža Terrakom d.o.o. protiv operatora javnih komunikacijskih mreža Hrvatskog Telekom d.d.-a, radi naplate računa za 2019. te ispravnost obračuna za 2020. godinu, na ime uporabe vodova za međupovezivanje, sukladno Standardnoj ponudi za usluge međupovezivanja HT-a (pdf)

Presude  Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-523/2019, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1022/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-1151/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-44/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-632/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
 

Presude i rješenja Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-5011/2019, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2525/2020, radi radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-369/2020, radi obnove postupka utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (ŽUC Zadarske županije) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-284/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-262/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (ŽUC Zadarske županije) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-4692/2020, radi šutnje uprave (pdf)