Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Ocjenjivanje sukladnosti

Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda je svaka radnja koja se odnosi na izravno ili neizravno utvrđivanje jesu li ispunjeni odgovarajući bitni zahtjevi utvrđeni tehničkim propisima koji se odnose na određeni proizvod. Sukladno tome, ocjenjivanje sukladnosti radijske opreme odnosi se na postupke ocjenjivanja sukladnosti koji su propisani Pravilnikom o radijskoj opremi i kojima se utvrđuje da li radijska oprema zadovoljava bitne zahtjeve iz članka 5. Pravilnika o radijskoj opremi. 
 
Postupci
 
Pravilnikom o radijskoj opremi u Dodatcima 1., 2. i 3. definirani su različiti postupci ocjenjivanja sukladnosti koje proizvođač provodi: 
 
  • Unutarnja kontrola proizvodnje (Dodatak 1),
  • EU Ispitivanje tipa i sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje (Dodatak 2),
  • Potpuno osiguranje kakvoće (Dodatak 3)
 
Koji će postupak biti primijenjen ovisi o tome da li su primijenjene usklađene (harmonizirane) norme i o izboru proizvođača. U postupku ocjenjivanja sukladnosti uzimaju se u obzir svi radni uvjeti i sve moguće konfiguracije, a u ocjenjivanju bitnog zahtjeva zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja, te zaštite imovine uzimaju se u obzir i okolnosti koje se mogu razumno predvidjeti.