Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Travanj '22

Odluke i rješenja

Rješenje inspektora-HŽ Infrastruktura d.o.o. članak 69. stavak 4. ZOŽ-a.pdf
Dopunsko rješenje Općina Cetingrad.pdf
Dopunsko rješenje Općina Draganić.pdf
Dopunsko rješenje Općina Luka.pdf
Dopunsko rješenje Općina Rakovica.pdf
Dopunsko rješenje Općina Štefanje.pdf
Rješenje Grad Makarska.pdf
Rješenje Grad Našice.pdf
Rješenje Grad Rab.pdf
Rješenje o obustavi postupka Općina Vuka.pdf
Rješenje o obustavi postupka inspekcijskog nadzora.pdf
Rješenje inspektora-HŽ Putnički prijevoz d.o.o.pdf

Odluke - Sjednice Vijeća 

Odluka o izmjenama Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (NBSA).pdf
Odluka o izmjenama Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON).pdf

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-1464/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2408/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora.pdf
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2590/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora.pdf
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-1465/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf

Presude Visokog upravnog suda

Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-65/2022, radi izvršenja rješenja.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-369/2021, radi inspekcijskog nadzora.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-332/2021, radi osiguranja pristupa fizičkoj infrastrukturi unutar zgrade.pdf
Presuda Visokog upravnog suda RH, poslovni broj: Usž-971/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora.pdf