Preskočite na glavni sadržaj
HR
Željeznica

Zakoni

Zakon o željeznici

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 104/17)

Ostali propisi

Zakon o povlasticama u prometu

  • Zakon o povlasticama u prometu (NN 133/2023)
  • Zakon o izmjeni Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu  (NN 98/19)
  • Ispravak Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 101/00)
  • Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/00)

Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom  i željezničkom prometu

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (NN 96/18)
  • Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (NN 54/13)
Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20)
Zakon o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. (NN 57/12)
Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o (NN 153/05)
Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (NN 87/96)