Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Elektroničke komunikacije

Zahtjev za rješavanje spora HAKOM-u možete podnijeti nakon što ste prethodno proveli postupak kod operatora u dva stupnja, a koji se sastoji od podnošenja prigovora operatoru i pritužbe (reklamacije) Povjerenstvu za pritužbe potrošača pri operatoru.

HAKOM rješava sporove između korisnika i operatora donošenjem odluke, na temelju mišljenja Povjerenstva za zaštitu prava korisnika u čijem radu, pored stručnjaka HAKOM-a, sudjeluju i predstavnici udruga za zaštitu potrošača. Odluka HAKOM-a je obvezujuća za korisnika i operatora, a protiv odluke je moguće pokrenuti upravni spor.

Možete nas kontaktirati radnim danom u vremenu od 9.00 do 11.30 na telefonski broj +385 (0)1 700 70 60 (Odjel zaštite korisnika).

Upoznajte se s Vašim pravima i obvezama te načinom korištenja usluga kako bi spriječili moguće poteškoće...