Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Hitne službe

Jedinstveni broj za hitne službe koji se koristi u Republici Hrvatskoj je 112, a dostupan je iz svih javnih telefonskih mreža bez naknade.
Osim navedenog broja hitne službe u uporabi su i pozivni brojevi hitnih službi u skladu s postojećim Planom numeriranja i to:

192 - policija
193 - vatrogasci
194 - hitna pomoć
195 - spašavanje na moru
1987 - Hrvatski autoklub

Svi brojevi hitnih službi dostupni su s bilo kojega telefonskog uređaja, uključujući i sve javne telefonske govornice.

Više informacija

Kratki kodovi (brojevi) za potrebe hitnih službi

Sukladno preporukama Europske unije, većina europskih zemalja za pozivne brojeve hitnih službi koristi kratke kodove koji počinju znamenkom 1,  po uzoru na 112. Također, brojevi koji počinju znamenkom „9“ koriste se za podatkovne usluge.
 
No, treba podsjetiti da mobilni uređaji koji su proizvedeni prije srpnja 2007. godine ne pružaju mogućnost biranja brojeva hitnih službi bez prethodnog utipkavanja broja županije.
Upravo iz tog razloga Vijeće HAKOM-a donijelo je 09. prosinca 2009. godine Plan numeriranja RH. Tim je planom omogućena rezervacija kratkih kodova, odnosno brojeva 192, 193, 194, 195 i 1987 za buduće potrebe hitnih službi policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru i pomoći na cestama.
 
Novi brojevi već su aktivirani.
Svi brojevi hitnih službi dostupni su s bilo kojega telefonskog uređaja, uključujući i sve javne telefonske govornice.
 
  • Implementacija broja 192 izvršena je 1. srpnja 2010.. Od 31. listopada 2011. stari broj (92) više nije u funkciji.
  • Implementacija broja 1987 izvršena je 17. svibnja 2010.. Paralelno korištenje starog (987) i novog broja trajalo je do 1. siječnja 2011..
  • Implementacija broja 194 izvršena je 16. siječnja 2012..
  • Implementacija broja 193 izvršena je 1. prosinca 2011..
  • Implementacija broja 195 izvršena je  13. veljače 2012., a stari broj 9155 se u potpunosti ugasio 13. veljače 2014..

Sukladno članku 69. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br.73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) HAKOM upravlja brojevnim prostorom i provodi dodjelu brojeva. Kada će početi njihovo korištenje, ovisi isključivo o institucijama koje te brojeve koriste.
 
Također, izmijenili su se i ostali kratki brojevi koji počinju brojem 9, poput brojeva 988, 95, 96 i dr.. Od 1. siječnja 2011. broj 988 nije u funkciji, dok su ostali kratki kodovi koji počinju sa brojem 9 u funkciji godinu dana od datuma implementacije novih kodova koji iste zamjenjuju. Sve nove brojeve možete potražiti na Internet stranicama Hrvatskog telekoma.

HAKOM je definirao jasnu proceduru aktivacije C brojeva hitnih službi (112, 192, 193, 194, 195 i 1987) u mreži operatora sukladno zakonskom okviru i rješenju inspektora elektroničkih komunikacija od 28. svibnja 2014. (KLASA: UP/I-344-07/13-01/112, URBROJ: 376-04-13-30).

Organizacija pojedinih hitnih službi u Republici Hrvatskoj u načelu počiva na podjeli državnog teritorija na manje administrativne/zemljopisne jedinice (županijska razina te lokalna razina, odnosno razina općina i gradova), posljedica čega je da svaka ispostava hitne službe ima svoj zemljopisni telefonski broj koji ima funkciju primarnog telefonskog broja hitne službe (tzv. C broj). Osim mogućnosti usmjeravanja na DUZS centar 112, pojedine hitne službe zahtijevaju usmjeravanje svojih poziva na vlastite C brojeve na županijskoj ili lokalnoj razini. S druge strane, trenutno postoji više operatora koji pružaju telefonsku uslugu u nepokretnoj mreži te hitne službe s njima mogu slobodno ugovarati pružanje navedene usluge. S obzirom da postoje određene poteškoće u pravovremenosti implementacije poziva prema C brojevima hitnih službi, u slučaju da telefonsku uslugu pojedinoj hitnoj službi više ne pruža samo jedan operator (npr.: HT), HAKOM je Uputom propisao proceduru aktivacije C brojeva u mreži odabranog operatora. Cilj Upute je olakšati poslovanje operatora prilikom sklapanja ugovora s hitnim službama, propisati proceduru implementacije C brojeva te istovremeno osigurati neprekinutost uspostave poziva prema C brojevima hitnih službi.