Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Stavljanje na tržište i/ili stavljanje u pogon radijske opreme

Radijska oprema može se slobodno stavljati na tržište i/ili u pogon i upotrebljavati u Republici Hrvatskoj samo ako udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 5. i drugim uvjetima utvrđenima Pravilnikom o radijskoj opremi, te ako se pravilno instalira, održava i upotrebljava u skladu sa svojom namjenom.

Radijska oprema, koja ne udovoljava bilo kojem od bitnih zahtjeva iz članka 5. Pravilnika o radijskoj opremi, može biti javno izlagana i predstavljena u Republici Hrvatskoj samo uz jasno i razvidno istaknutu oznaku da stavljanje na tržište ili uporaba takve radijske opreme nije dopuštena u Republici Hrvatskoj. 
 
Stavljanje radijske opreme na tržište
Proizvođač ili osoba odgovorna za stavljanje radijske opreme na tržište Republike Hrvatske obvezna je korisniku prigodom prodaje te opreme dati:
 
  • upute za uporabu i podatke o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu,
  • podatke (broj tipa, šarže ili serije) koji omogućuju identifikaciju radijske opreme,
  • kontaktne podatke (ime, registrirano trgovačko ime ili znak i adresa) proizvođača i uvoznika,
  • podatke o frekvencijskom pojasu ili pojasevima i najvećoj radiofrekvencijskoj snazi koju radijska oprema prenosi, u slučaju radijske opreme koja namjerno odašilje radijske valove,
  • istaknuto upozorenje o mogućim ograničenjima uporabe radijske opreme i/ili potrebi pribavljanja propisane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra,
  • EU Izjavu o sukladnost ili pojednostavljenu EU Izjavu o sukladnost u kojoj je navedena točna internetska adresa na kojoj je dostupan cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti.
 
Radijska oprema prigodom stavljanja na tržište Republike Hrvatske mora biti označena oznakom CE u skladu sa člankom 22. Pravilnika o radijskoj opremi. 
 
Stavljanje radijske opreme u pogon i uporaba
Radijska oprema može se staviti u pogon u skladu sa svojom namjenom ako udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 5. Pravilnika o radijskoj opremi te je pravilno ugrađena, održavana i upotrebljava se za svoju predviđenu namjenu.