Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Službe od posebnog značaja

Oružane snage Republike Hrvatske, policija, sigurnosno-obavještajne agencije, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje te hitne službe pri uporabi radiofrekvencijskog spektra koji je Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra određen za civilnu i vojnu uporabu trebaju prethodno pribaviti odobrenje HAKOM-a.

Zahtjevi za odobrenje za službe od posebnog značaja: