Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Tehnički pregledi izgrađenih objekata

U skladu s čl. 141. ZOG-a, djelatnik HAKOM-a treba sudjelovati u radu komisije za tehnički pregled objekta za koji je HAKOM sudjelovao u postupku izdavanja lokacijske i/ili građevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta.