Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Listopad '21

Odluke i rješenja

Odluka o utvrđivanju iznosa neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje u 2020. za davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatska pošta d.d. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture na administrativnom području gradova i naselja Labin, Vodnjan, Stupnik, Pazin, Jastrebarsko i Rovinj (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture na administrativnom području gradova Pitomača, Novska, Postira, Pag, Novi Marof, Buje, Bol, Sinj, Virovitica i Orahovica (pdf)
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. na mjere za uklanjanje nedostataka u svrhu osiguranja propisane kakvoće univerzalne usluge (pdf)
Rješenje inspektora Telemachu oko usmenih prigovora (pdf)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija, za multipleks MUX 1 na području Republike Hrvatske (pdf)
Odluka u predmetu pokrenutom na zahtjev operatora javnih komunikacijskih mreža A1 Hrvatska d.o.o. protiv operatora javnih komunikacijskih usluga Telemach Hrvatska d.o.o., radi osiguravanja pristupa fizičkoj infrastrukturi unutar zgrade (pdf)
Rješenje Telemachu o prisilnom izvršenju obveza (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-436/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3146/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-548/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-599/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2600/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2323/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)

Presude i rješenja Visokog upravnog suda

Rješenje Visokog upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: Usž-150/2021, radi izdavanje potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2416/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-209/2021, radi prestanka obveze plaćanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-144/2021, radi inspekcijskog postupka (pdf)