Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Listopad '21

Odluke i rješenja

Odluka o utvrđivanju iznosa neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje u 2020. za davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatska pošta.pdf
Rješenje o izvršenju - HŽ Putnički prijevoz d.o.o. cl 13. i 26. st.1. Priloga I. Uredbe 1371 2007.pdf
Rješenje inspektora Hrvatskoj pošti d.d. vezano u tajnost običnih pošiljaka.pdf
Rješenje Općina Belica.pdf
Rješenje Općina Kula Norinska.pdf
Rješenje u sporu između trgovačkog društva TELUR d.o.o. Zagreb, Dubravkin trg 5, protiv trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, Podružnica Zagrebački digitalni grad, radi povrata sredstava nakon postupka ozakonjenja na administrativnom području Grada Zagreba – Trešnjevka sjever.pdf
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture na administrativnom području gradova i naselja Labin, Vodnjan, Stupnik, Pazin, Jastrebarsko i Rovinj.pdf
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture na administrativnom području gradova Pitomača, Novska, Postira, Pag, Novi Marof, Buje, Bol, Sinj, Virovitica i Orahovica.pdf
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. na mjere za uklanjanje nedostataka u svrhu osiguranja propisane kakvoće univerzalne usluge.pdf
Rješenje inspektora Telemachu oko usmenih prigovora.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija, za multipleks MUX 1 na području Republike Hrvatske.pdf
Odluka u predmetu pokrenutom na zahtjev operatora javnih komunikacijskih mreža A1 Hrvatska d.o.o. protiv operatora javnih komunikacijskih usluga Telemach Hrvatska d.o.o., radi osiguravanja pristupa fizičkoj infrastrukturi unutar zgrade.pdf

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-436/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora.pdf
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3146/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora.pdf
Presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-548/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora.pdf
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-599/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2600/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2323/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf

Presude i rješenja Visokog upravnog suda

Rješenje Visokog upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: Usž-150/2021, radi izdavanje potvrde o pravu puta.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2416/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-209/2021, radi prestanka obveze plaćanja naknade za pravo puta.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-144/2021, radi inspekcijskog postupka.pdf