Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Test istiskivanja marže

Test istiskivanja marže (dalje: MS test) je određen članicama HT grupe (Hrvatski telekom d.d., Iskon Internet d.o.o. i OT-Optima Telekom d.d.) kroz obvezu nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva na sljedećim tržištima:
 • tržištu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike (M1/2007)
 • tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji(M3a/2014)
 • tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište (M3b/2014)
Metodologijom testa istiskivanja marže (dalje: Metodologija) određena su pravila po kojima se provodi MS test.
 
MS test se provodi za sve pakete koji sadrže javnu govornu uslugu, uslugu širokopojasnog pristupa internetu i/ili IPTV uslugu, neovisno o tome nude li se samostalno ili u paketu usluga te se provodi po obavijesti HT grupe da žele nuditi nove pakete na tržištu, pri čemu HT grupa treba dostaviti podatke potrebne za provođenje testa najkasnije 20 dana prije njihove objave u cjeniku.
 
Svrha MS testa je osigurati dovoljan ekonomski prostor između veleprodajne i maloprodajne cijene SMP operatora kako bi se ostalim operatorima omogućilo učinkovito natjecanje sa SMP operatorom na maloprodajnom tržištu.
 
Ekonomski prostor je razlika između prihoda i troškova na razini pojedinog paketa, a dovoljan je ukoliko je margina pozitivna.
 
MS test uzima u obzir sljedeće prihode;
 • mjesečne prihode od pretplate,
 • jednokratne naknade,
 • dodatne prihode od poziva,
 • dodatne prihode od podatkovnog prometa,
 • dodatne prihode od TV programa.
Troškovi koje MS test uzima u obzir su sljedeći;
 • veleprodajne naknade,                                                                       
 • vlastiti mrežni troškovi,                                                         
 • troškovi originacije i terminacije u druge mreže,                  
 • maloprodajni troškovi i zajednički troškovi na maloprodajnoj razini.
U poglavlju 5. Metodologije navedeno je da će HAKOM objaviti korištene pretpostavke MS testa i ulazne podatke koji nisu poslovna tajna operatora, odnosno podatke na temelju kojih nije moguće doći do zaključaka o povjerljivim podacima operatora.
 
U dokumentu su opisane pretpostavke koje su korištene za izračun navedenih troškova te su prikazani troškovi pojedinih paketa usluga za relevantne troškovne kategorije.  
 • TEST ISTISKIVANJA MARŽE - Objava korištenih pretpostavki i ulaznih podataka (13.7.2021.) (pdf)


Arhiva

 • TEST ISTISKIVANJA MARŽE - Objava korištenih pretpostavki i ulaznih podataka  (2.6.2021.) (pdf)