Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Izmjena ugovornih uvjeta

U slučaju izmjene ugovornih uvjeta (npr. općih uvjeta poslovanja, uvjeta korištenja usluga, cjenika…), operator Vas najmanje 30 dana prije tih izmjena mora obavijestiti pisanim ili elektroničkim putem.
 
Ako su te izmjene za Vas nepovoljnije, imate pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid, u roku od 2 mjeseca od dana zaprimanja obavijesti o izmjenama, kao i pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa kod unaprijed plaćenih usluga (prepaid).
 
Pravo na raskid ugovora bez naknade ne ostvarujete u slučaju ako su izmjene ugovornih uvjeta: 

  • u Vašu korist
  • administrativne prirode koje ne utječu štetno na Vas kao korisnika
  • izravno propisane propisima RH ili pravom EU